Svensk officer i piratvatten

– Somalias kust är laglöst land. Behovet av internationell hjälp är stort, inte minst för att ge befolkningen en drägligare tillvaro.Det säger Johan Spåhl, svensk sjöofficer som just avslutat två månaders tjänstgöring ombord på det danska örlogsfartyget Absalon utanför Somalia.

Johan Spåhl ombord på danska örlogsfartyget Absalon. Foto: Søværnets operative kommando
Fem misstänkta pirater togs ombord på Absalon sedan deras båt satts i brand av en nödraket.
Fem misstänkta pirater togs ombord på Absalon sedan deras båt satts i brand av en nödraket. Foto: Johan Spåhl/Försvarsmakten
På fredagen medaljerades Johan Spåhl av marininspektören Anders Grenstad.
På fredagen medaljerades Johan Spåhl av marininspektören Anders Grenstad. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera
HDS Absalon.
HDS Absalon. Foto: Søværnets operative kommando
Fem misstänkta pirater togs ombord på Absalon sedan deras båt satts i brand av en nödraket. Foto: Johan Spåhl/Försvarsmakten
På fredagen medaljerades Johan Spåhl av marininspektören Anders Grenstad. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera
HDS Absalon. Foto: Søværnets operative kommando

När Sverige och Försvarsmakten nu förbereder insatsen med internationella korvettstyrkan, vars huvuduppgift i den EU-ledda operationen Atalanta blir att skydda FN:s mattransporter till Somalia, är Johan Spåhls erfarenheter av största vikt.

Spåhl, som till vardags tjänstgör vid Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona, fick möjlighet att studietjänstgöra i två månader ombord på danska Absalon, ett stöd- och ledningsfartyg med uppgift att förhindra att handelsfartyg på väg förbi Somalias kust attackeras av pirater.

"Krisen förvärrades"

– Krisen i Somalia förvärrades under min tid där nere, och det blev två mycket händelserika månader, med många värdefulla erfarenheter, både för egen del och för Försvarsmakten, säger Johan Spåhl.

Vid ett tillfälle blev det särskilt dramatiskt. Det danska örlogsfartyget uppfattade ett nödanrop från ett nederländskt handelsfartyg.
– Absalons helikopter skickades dit och sköt varningsskott mot piraterna. Dessutom sköts en nödraket iväg från det angripna fartyget, berättar Johan Spåhl.

Brand ombord

Piratbåten träffades av nödraketen och brand utbröt ombord, vilket tvingade de fem misstänkta piraterna att hoppa överbord. De plockades upp och sitter fortfarande i förvar ombord på Absalon, i väntan på utredning av vilka rättsliga följder deras agerande ska få.

– Det handlar om kriminella personer, som i den rådande situationen i Somalia, där i stort sett alla möjligheter till inkomst försvunnit, nu börjar attackera handelsfartyg, säger Johan Spåhl.

Säkra handelsvägarna

Han menar att den EU-insats där Sverige ska delta med omkring 150 sjömän, två korvetter och ett stödfartyg, behövs av flera orsaker.

– Dels handlar det förstås om att säkra handelsvägarna och säkerställa att fraktfartyg från främst Asien kan passera Afrikas horn utan risk. Men minst lika viktigt är att den humanitära situationen i Somalia snabbt förbättras. Där har Sverige och Försvarsmakten en viktig roll med vår väntade huvudsakliga uppgift att skydda mattransporterna till landet.

Kulturella skillnader

Även om Absalons uppgifter i området skiljer sig från de Sverige väntas utföra utanför Somalias kust, blir Johan Spåhls iakttagelser värdefulla i den fortsatta planeringen inför insatsen. Inte minst har han dragit viktiga lärdomar om kulturella skillnader.

– Fiskarna uppträder helt annorlunda än vad vi är vana vid i Östersjön. De använder sig oftast av tre fartyg, ett större som lägger nät och två mindre som föser in fisken mot nätet. Deras beteende kan uppfattas som hotfullt av handelsfartygen, vilket gett upphov till många falska larm.