Stridsfordon 90 görs redo för Afghanistan

Tre stridsfordon 90 och en bärningsbandvagn ska under våren vara på plats i Afghanistan. Det har Försvarsmaktens insatschef Anders Lindström beslutat.– Det här ger förbandschefen ytterligare en resurs, att använda vid svåra situationer, säger Anders Lindström.

Stridsfordon 90 i FN-tjänst i Liberia 2004. I vår förstärker tre stridsfordon insatsen i Afghanistan. Foto: Jonas Svensson/Försvarsmakten

Försvarsmakten har under hösten analyserat fordonsbeståndet i Afghanistan. En förstärkning med stridsfordon 90 i någon form har varit en av de aktuella frågorna.

– Jag har haft flera olika alternativ. För att skynda på processen har jag nu fattat ett delbeslut, som innebär att vi förbereder tre stridsfordon och en bärgare, så att de är på plats någon gång i vår, tidigast i mars, säger insatschef Anders Lindström och fortsätter:

– Parallellt med detta fortsätter vi att titta på andra alternativ, bland annat om vi kan dra nytta av de norska stridsfordon som redan är på plats.

Personalbehovet ses över

Samtidigt som de svenska stridsfordonen nu görs redo för Afghanistan, ses också personalbehovet över.

– När fordonen är på plats ska det givetvis finnas personal där som kan använda dem. Vi får också ta ställning till om vi framöver ska ha en särskild pluton som bemannar fordonen, eller om vi ska ge en befintlig pluton kompletterande utbildning så att de vid behov kan skifta fordon, säger Anders Lindström.

Beredskap inför valet

Försvarsmakten anser att det är angeläget att förstärka fordonsparken i Afghanistan redan i vår, för att ha beredskap inför det stundande valet i landet.

– Om valet sker innan sommaren vill jag att förbandschefen har den här resursen att tillgå. Afghanistan är riskfullt, och förstärkningen tar inte bort riskerna. Däremot är en stor fordonsbredd en tillgång, så att vi på olika sätt kan ta oss an och lösa de uppgifter vi har i vårt ansvarsområde.

Högre skyddsnivå

Stridsfordon möjliggör skyddsoperationer med högre eldverkan och högre skyddsnivå.

– Med stridsfordon 90 har vi möjlighet till ytterligare operativ effekt om det skulle krävas. Samtidigt är det alltjämt så att vi i de allra flesta situationer når bättre resultat om vi använder andra fordon, som gör att vi lättare kommer i kontakt med befolkningen, säger Anders Lindström.

I december förstärktes insatsen i Afghanistan dessutom med UAV-systemet Falken, som möjliggör spaning från luften.