Specialuppdrag till teknisk chef

I slutskedet av arbetet med att avveckla Kosovo Protection Corps (KPC) krävdes ytterligare personal för uppföljning och kontroll av materiel. Därför fick kapten Erik Persson, teknisk chef vid det svenska skyttekompaniet, ett extra uppdrag av KFOR.

- Självklart skulle jag tycka det var kul att få fler uppgifter av det här slaget i framtiden, säger kapten Erik Persson. Foto: Erik Persson
All materiel och alla vapen, som inte användes vid bevakning av de återstående anläggningarna, samlades in när huvuddelen av KPC:s anläggningar lades ned.
All materiel och alla vapen, som inte användes vid bevakning av de återstående anläggningarna, samlades in när huvuddelen av KPC:s anläggningar lades ned. Foto: Erik Persson
KPC:anläggningen i Vrani Do.
KPC:anläggningen i Vrani Do. Foto: Erik Persson
Kapten Erik Persson och överste Rafael Bengtsson tillsammans med KFOR-personal som övervakade avvecklingen.
Kapten Erik Persson och överste Rafael Bengtsson tillsammans med KFOR-personal som övervakade avvecklingen. Foto: Erik Persson
All materiel och alla vapen, som inte användes vid bevakning av de återstående anläggningarna, samlades in när huvuddelen av KPC:s anläggningar lades ned. Foto: Erik Persson
KPC:anläggningen i Vrani Do. Foto: Erik Persson
Kapten Erik Persson och överste Rafael Bengtsson tillsammans med KFOR-personal som övervakade avvecklingen. Foto: Erik Persson

– Jag har stöttat avvecklingsprocessen genom att delta i inspektioner av materiel, kontroller av vapen och ammunition samt deltagit i en hel del möten, säger Erik Persson. All materiel och alla vapen, som inte användes vid bevakning av de återstående anläggningarna, samlades in när huvuddelen av KPC:s anläggningar lades ned. Sen har materielen omfördelats till det 10-tal anläggningar som återstår.

– Strax före jul insåg vi att vi behövde ytterligare personal för att kunna genomföra en bra uppföljning eftersom det har varit ett omfattande och tidskrävande arbete att stötta  avvecklingen av KPC. Därför begärde vi stöd från framförallt KFOR:s Task Force Center som ansvarar för det område där huvuddelen av KPC personalen tjänstgjorde. (Kosovo är av KFOR indelat i fem geografiska områden som kallas Task Forces.) Erik Persson från den svenska kontingenten valdes ut att stötta oss, säger överste Rafael Bengtsson som är chef på den enhet som ansvarat för uppföljningen av KPC.

– Det har varit spännande eftersom det är en process som pågår just nu, säger Erik Persson.

– Det är också roligt att exponeras för nya saker. Mitt vanliga jobb som teknisk chef med ansvar för delar av underhållstjänsten på skyttekompaniet här i insatsområdet skiljer sig nämligen inte så mycket från det jag gör hemma i Sverige. Sen är det kul att få jobba med personal från andra länder och besöka delar av Kosovo som inte ligger inom det svenska skyttekompaniets vanliga ansvarsområde, fortsätter Erik Persson.

– Svensk personal utmärker sig genom att göra ett utomordentlig bra jobb med stor professionalism, och då känns det riktigt bra att vara representant för Sverige i staberna på KFOR:s högkvarter, säger Rafael Bengtsson.

– Självklart skulle jag tycka det var kul att få fler uppgifter av det här slaget i framtiden, avslutar Erik Persson.

Sverige har tidigare också bidragit med personal ur transportgruppen för att lösa transportuppgifter i samband med omlokalisering av KPC-materiel.

I Kosovo pågår just nu en omfattande ombildning av säkerhetsorganisationerna. Den KPC personal som inte antogs till utbildning i Kosovo Security Force (KSF) deaktiverades den 20 januari 2009 och KPC som organisation upplöses i enlighet med Kosovos författning den 14 juni 2009. UMMIK inrättade KPC efter krigsslutet 1999 med drygt 3000 personer från den avmilitariserade Kosovo Liberation Army UCK).