Specialist i Försvarsmakten

Specialistofficer är ett relativt nytt begrepp inom försvaret. Den rollen är att vara expert inom sitt tjänsteområde tack vare en anpassad utbildning. Under våren genomförs den sista terminen av tre inom funktionen, indirekt eld. Det sker vid Artilleriets stridsskola, ArtSS i Boden.

Både Cecilia Joneby och Patrik Hermansson ser fram emot officersyrket. ”Yrkesvalet är bra. Det kommer att bli ett roligt och omväxlande arbete”. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Torbjörn Larsson, i mitten, tillsammans med ställföreträdande regementschef, Thomas Lindell, under besöket vid dumperutbildningen.
Torbjörn Larsson, i mitten, tillsammans med ställföreträdande regementschef, Thomas Lindell, under besöket vid dumperutbildningen. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Patrik Hermansson har nyss svalt sista tuggan av lunchen när han kliver upp i bandvagnen för nästa utbildningspass, bandvagnskörning i terräng.
Patrik Hermansson har nyss svalt sista tuggan av lunchen när han kliver upp i bandvagnen för nästa utbildningspass, bandvagnskörning i terräng. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Torbjörn Larsson, i mitten, tillsammans med ställföreträdande regementschef, Thomas Lindell, under besöket vid dumperutbildningen. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Patrik Hermansson har nyss svalt sista tuggan av lunchen när han kliver upp i bandvagnen för nästa utbildningspass, bandvagnskörning i terräng. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

Ett femtontal blivande specialistofficerare genomför just nu sin yrkesbefattningskurs som är den sista terminen mot funktionen indirekt eld.
På schemat under den här veckan står dumper och bandvagnsutbildning. En av deltagarna är Cecilia Joneby från Uppsala och hon har målet att bli officer vid ett av pjäskompanierna.
– Jag gjorde värnplikten som batteriplatsbefäl vid A 9. Det var kul så jag sökte vidare till den här utbildningen. Nu har jag inriktningen pjäs, för att jag vill utbilda värnpliktiga på Haubits 77B.


Hon har naturligtvis ett annat mål också, något som hon längtar efter. Det syns också tydligt i hennes ögon när hon säger det.
– Jag vill arbeta med artilleriets nya pjäs, Archer, när den kommer.

Patrik Hermansson, hemmahörande i Linköping är också en av specialistkursens elever.
– När utbildningen är klar ska jag bli chef på en eldledargrupp så jag får utbilda värnpliktiga som rycker in till hösten. Det ska bli roligt för jag gillar att lära andra och se resultatet samtidigt som jag tycker om att arbeta med människor.

Både Cecilia Joneby och Patrik Hermansson har tänkt söka internationell tjänst, vilket också är en förutsättning vid anställning som officer i Försvarsmakten.

Specialistofficersutbildningen, SOU, är en yrkesutbildning som inte ger högskolepoäng. Focus är att ta fram experter inom olika funktioner inom försvaret. För närvarande finns inriktningarna: amfibie, CBRN, fältarbeten, flyg, försörjning, informationsoperationer, ledningssystem, luftvärn, sjöstrid, stridsledning, teknisk tjänst, ubåt, underrättelse- och säkerhetstjänst samt indirekt bekämpning. Den sistnämnda genomförs som nämnts vid A 9 i Boden.