Sökoperation i svår terräng

Efter att en större mängd raketgevärsammunition hittats i det svenska ansvarsområdet i Kosovo genomfördes en multinationell sökoperation under svensk ledning.

Kaptenen Erik Hopkins, chef för första pluton, leder sökoperationen. Foto: Maria Pålsson
Vapenfyndet på etthundrasjutton RPG-granater omhändertogs av den svenska ammunitionsröjningsgruppen.
Vapenfyndet på etthundrasjutton RPG-granater omhändertogs av den svenska ammunitionsröjningsgruppen. Foto: Mikael Forsberg
Snart 10 år efter krigsslutet finns det fortfarande illegala vapen och ammunition i omlopp i Kosovo.
Snart 10 år efter krigsslutet finns det fortfarande illegala vapen och ammunition i omlopp i Kosovo. Foto: Mikael Forsberg
Gruppchefen Jonas Johansson koordinerar sökarbetet med de finska hundförarna.
Gruppchefen Jonas Johansson koordinerar sökarbetet med de finska hundförarna. Foto: Maria Pålsson
Vapenfyndet på etthundrasjutton RPG-granater omhändertogs av den svenska ammunitionsröjningsgruppen. Foto: Mikael Forsberg
Snart 10 år efter krigsslutet finns det fortfarande illegala vapen och ammunition i omlopp i Kosovo. Foto: Mikael Forsberg
Gruppchefen Jonas Johansson koordinerar sökarbetet med de finska hundförarna. Foto: Maria Pålsson

I januari gjordes ett vapenfynd där etthundrasjutton RPG-granater (Rocket Propelled Grenade) omhändertogs av den svenska ammunitionsröjningsgruppen. Eftersom drivladdningar saknades genomfördes därefter en större sökoperation i samma område.
– Ammunitionen hittades relativt omaskerad och med tanke på hur terrängen såg ut bestämdes att vi skulle söka ett stort område på ungefär en kvadratkilometer runt fyndplatsen, förklarar chef för första pluton kaptenen Erik Hopkins.

Det svenska skyttekompaniets första pluton har särskild sökkompetens med personal som har det som kallas All Arms Search Team-utbildning. EOD-gruppen (EOD – Explosive Ordnance Disposal) som sysslar med ammunitions- och minröjning ingår också i första pluton.
– Det är en rolig utmaning att leda en operation där det ingår flera enheter från olika länder. Förutom våra egna söksoldater och EOD-grupp så fanns där irländare från Multinational Task Force Centre med ansvar för ammunitionsröjning. Och så hade vi hjälp av finska och tjeckiska sökhundar och en svensk sjukvårdsgrupp, fortsätter Erik Hopkins. (Kosovo är av KFOR indelat i fem geografiska områden som kallas Task Forces. Den svenska styrkan ingår i Task Force Centre.)

– Utöver alla språkförbistringar så skiljer sig ofta sökmetodik och utrustning mellan länderna. Men det var en bra erfarenhet eftersom jag fick lösa flera mindre problem och friktioner efter hand, förklarar Erik Hopkins.

– Men den största svårigheten var nog ändå terrängen och att vi skulle söka ett så pass stort område. När det gäller ytsök så skiljer man på om man söker efter något som är väl gömt eller om något ligger relativt omaskerat. Är något nedgrävt i ett så stort område som det var frågan om i det här fallet, så skulle söket tagit en hel månad. Men nu letade vi på ett annat sätt och en av utmaningarna blir då att försöka tänka som den som gömde det man letar efter, avslutar Erik Hopkins.

Snart 10 år efter krigsslutet finns det fortfarande illegala vapen och ammunition i omlopp i Kosovo. En av KFOR:s uppgifter är att upprätthålla en säker och trygg miljö i Kosovo därför omhändertar man vapen och ammunition.