Snabba insatser redan 1940

Den 14 december 1939 gav Regeringen tillstånd att organisera det frivilliga flygförbandet som verkade i Finland under ledning av majoren Hugo Beckhammar. Sveriges första flygande snabbinsatsförband, F 19, var skapat och stred under divisen Finlands sak är vår.

Varje år den 12 januari hålls minnesceremoni för det svenska frivilliga flygförbandet som stred under vinterkriget 1940. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Ställföreträdande flottiljchef, överste Dennis Hedström, genomförde minnesceremonin på F 21 vid minnesstenen för F 19.
Ställföreträdande flottiljchef, överste Dennis Hedström, genomförde minnesceremonin på F 21 vid minnesstenen för F 19. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Kjell Ågren och Åke Carlsson från Traditionsföreningen Norrlands svenska frivilliga i Finland hedrar minnet av F 19 och krigsveteranerna.
Kjell Ågren och Åke Carlsson från Traditionsföreningen Norrlands svenska frivilliga i Finland hedrar minnet av F 19 och krigsveteranerna. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
F 19:s fana hålls av Bert-Olov Linder, F21 Kamratförening, under minnesceremonin vid sjön Olkkajärvi.
F 19:s fana hålls av Bert-Olov Linder, F21 Kamratförening, under minnesceremonin vid sjön Olkkajärvi. Foto: Johan Brolin
Ställföreträdande flottiljchef, överste Dennis Hedström, genomförde minnesceremonin på F 21 vid minnesstenen för F 19. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Kjell Ågren och Åke Carlsson från Traditionsföreningen Norrlands svenska frivilliga i Finland hedrar minnet av F 19 och krigsveteranerna. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
F 19:s fana hålls av Bert-Olov Linder, F21 Kamratförening, under minnesceremonin vid sjön Olkkajärvi. Foto: Johan Brolin

F 19 var benämningen på det svenska frivilliga flygförband som upprättades och verkade i Finland under vinterkriget mellan Sovjetunionen och Finland 1939—1940. F 19 var i aktion sammanlagt 62 dagar och under denna tid flög man 600 timmar. Tolv sovjetiska flygplan bekämpades av svenskarna som själva förlorade sex flygplan av de 20 som var i tjänst. Tre svenska flygare omkom.

Förbandet bestod av flottiljstab, en jaktflygdivision med tolv flygplan J8 Gloster Gladiator och en lätt bombflyggrupp med fyra flygplan B4 Hawker Hart, en transportflyggrupp med tre transportplan samt basresurser. Totalt ingick 276 frivilliga personer, varav två kvinnor och 163 värnpliktiga meniga, i förbandet.

F 19:s historia kan indelas i fyra skeden:

  1. Förberedelserna i Sverige och Finland från den 8 till den 28 december 1939.
  2. Basutbyggnad och andra förberedelser i Nordfinland mellan 29 december 1939 och den 11 januari 1940.
  3. Flygoperationer från den 12 januari till den 13 mars 1940.
  4. Avveckling i Finland och etappvis återgång till den förstärkta försvarsberedskapen i Sverige.

F 19 lyckades bryta det sovjetiska luftherraväldet och den sovjetiska framryckningen västerut på Sallafronten. F 19:s flygattacker nattetid medverkade till att fronten bokstavligen frös fast i den arktiska kylan.

Första anfallet

Den 12 januari 1940 klockan 13.10 (finsk tid) startade den första anfallsstyrkan, bestående av fyra Hart och fyra Gladiator-flygplan. Flottiljchefen Beckhammar ledde själv flygföretaget från spanarsitsen i flygförare Mörns B4 Hawker Hart. Så här beskrev han anfallet:

"När vi närmade oss trakten av Märkäjärvi, får jag plötsligt se en kraftig rysk truppkolonn på vägen. Jag gör tecken till anfall. I en enda dykning ned till trädtoppshöjd fälls bomberna. Brisaderna ger illusion av ett blixtrande pärlband i den ryska truppen.
Efter en snabb stigning till omkring 1 000 meter upptäcker vi några mörkgröna flygplan på isen vid Märkäjärvi, ryska jaktplan av typ I-15. Ögonblickligen nytt störtanfall med åtföljande kraftiga eld- och rökfenomen - ett ryskt flygplan är förintat. Ett annat förstörs på isen sekunderna efteråt, likaledes genom bombträffar. Ett tredje skjuts sönder av våra jaktplans kulsprutor innan föraren som just hoppat upp i planet hinner starta." (Ur boken F 19 - en krönika, av Greger Falk.)

F 21 blir traditionsförband för F 19

För att bevara minnet av F 19:s insatser under vinterkriget och hedra dess personal har Chefen för svenska flygvapnet 1993, generallöjtnant Lars-Erik Englund, utsett Norrbottens flygflottilj att vara traditionsförband för F 19. Detta sker genom att varje år den 12 januari klockan 11 svensk tid (12 finsk tid) genomföra en minneceremoni. Ceremonin genomförs vid minnesstenar både på F 21 och vid sjön Olkkajärvi i Finland som utgjorde basen för förbandet.

En delegation om åtta personer från F 21 med flottiljchefen, överste Per Nilsson, F 21Kamratförening och Traditionsföreningen Norrlands svenska frivilliga i Finland reste till Rovaniemi för att delta i minnesstunden. Minnesstunden inleddes med en överflygning av en F 18 Hornet från Lapplands flygflottilj i Rovaniemi och följdes av kransnedläggningar, tal och psalmsång.