Sjukvårdsövning med helikopter i Afghanistan

Tyska helikoptrar luftlandsatte svenska spaningsförband och evakuerade skadade soldater under sjukvårdsövning i Afghanistan. Övningen genomfördes för att samträna evakuering av skadade under svåra förhållanden. Snön vräkte stundtals ner under övningen och sikten var begränsad. Trots det kunde helikoptrarna genomföra luftlandssättning och medicinsk evakuering (MEDEVAC) av svensk personal.

Tysk och svensk sjukvårdspersonal bär tillsammans in de skadade soldaterna. ISAF:s förmåga att hämta skadade övades i svårt väder. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
Helikoptern som ISAF använder för sjuktransporter landar för att öva hämtning av skadade. Soldaten på marken utgör det riktmärke som piloten behöver för att kunna landa säkert.
Helikoptern som ISAF använder för sjuktransporter landar för att öva hämtning av skadade. Soldaten på marken utgör det riktmärke som piloten behöver för att kunna landa säkert. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
Sjukvårdsgruppen gör i ordning en bår och förbereder omhändertagande av skadad.
Sjukvårdsgruppen gör i ordning en bår och förbereder omhändertagande av skadad. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
Sjukvårdsgruppen framrycker genom öknen mot skadeplatsen.
Sjukvårdsgruppen framrycker genom öknen mot skadeplatsen. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
Helikoptern som ISAF använder för sjuktransporter landar för att öva hämtning av skadade. Soldaten på marken utgör det riktmärke som piloten behöver för att kunna landa säkert. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
Sjukvårdsgruppen gör i ordning en bår och förbereder omhändertagande av skadad. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
Sjukvårdsgruppen framrycker genom öknen mot skadeplatsen. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten

Sjukvårdstjänsten övas kontinuerligt i Afghanistan. Svenska förband förstärks regelmässigt med sjukvårdsresurser när uppgifter ska lösas.

Övningen utgick från scenariot att en grupp svenska soldater utsätts för en fjärrutlöst sprängladdning, så kallad R-IED under ett uppdrag. Flera soldater skadas eller chockas i attacken och sjukvårdsenheter skickas till platsen.

Kaotisk situation

När sjukvårdsgruppen anländer är situationen kaotisk. Två skadade finns inuti ett fordon medan en soldat chockad vandrar omkring i terrängen. Här gäller det för sjukvårdsgruppen att klargöra vilka skador soldaterna fått. Soldaterna har skademarkeringskort som anger vilken skada de har. Övningen är realistisk och avslöjar dolda skådespelartalanger hos dem som spelar skadade.

Sjukvårdsgruppen arbetar metodiskt och lyfter över de skadade till bårar samtidigt som första omhändertagande sker. Under sjukvårdsinsatsen har soldater gått i stridsställning för att säkra terrängen runt skadeplatsen. Från luften övervakas området av flygspaningsfarkosten Falken som ger direktinformation till markförbanden om hot i omgivningen. HELI MEDEVAC är begärd tillsammans med extra truppförstärkning som skydd till den attackerade enheten.

Dovt muller

När helikoptrarna närmar sig skadeplatsen hörs ett dovt muller i fjärran. Därefter dyker de upp, lågt flygande över den afghanska öknen. Snö och sand virvlar upp likt en storm när helikoptern sänker sig ned med ett öronbedövande dån.

Lastrampen är öppen och snabbt landsätts soldater ur 312:e luftburna skvadronen från K3. Dessa är försedda med understödsvapen och prickskyttegevär och har som uppgift att utgöra extra skydd under evakueringen.

Helikoptern lyfter och ger plats för nästa helikopter som har med sig tysk sjukvårdspersonal som framrycker mot skadeplatsen. Den svenska pansarterrängbilen som används av sjukvårdsgruppen möter upp och de skadade soldaterna görs klara för evakuering till fältsjukhuset. Helikoptrarna cirklar över landskapet samtidigt som den skadeplatsen skyddas av luftburna skvadronen.

"Ökat förtroende"

- Överlag gick det mycket bra och vi har definitivt ökat förtroende för ISAF:s förmåga att genomföra HELI MEDEVAC. Med tanke på att det var riktigt uselt väder när vi satte var jag skeptisk till att helikoptern överhuvudtaget skulle lyfta. Nu var den snabbt på plats och vi fick en bonuseffekt eftersom vi samtidigt kunde truppförstärkning genom taktisk helikoptertransport, säger övningsledaren kapten Erik Pütsep.

Skadade soldater lastas in i helikoptern som lyfter och flyger iväg mot fältsjukhuset. Under transporten får de skadade vård av tyska läkare och sjuksköterskor. Övningen avslutas när helikoptern har landat och utvärdering av övningen genomförs därefter av deltagande enheter.