Säkerhet och utveckling i Kosovo

- Mitt arbete med att stötta upprättandet av en nationell krisledningscentral (Situation Centre, SITCEN) i Kosovo är ett sätt att bidra till att skapa en rättsstat under demokratiska former, säger kommendörkapten Matts Göransson som nu blir avlöst efter drygt sju månader i Kosovo.

SSR-insatser hjälper till att skapa effektiva säkerhetsorgan som verkar i enlighet med demokratins och rättsstatens principer, säger kommendörkapten Matts Göransson. Foto: Maria Pålsson
Det svenska stödet ingår i ett projekt som leds av Storbritannien. På bilden kk Matts Göransson, övlt Jules Carmichael, övlt Morgan Gustafsson.
Det svenska stödet ingår i ett projekt som leds av Storbritannien. På bilden kk Matts Göransson, övlt Jules Carmichael, övlt Morgan Gustafsson. Foto: Maria Pålsson
Matts Göransson har under sin tid i Kosovo lånat kontorsplats hos FN:s insats i Kosovo, UNMIK.
Matts Göransson har under sin tid i Kosovo lånat kontorsplats hos FN:s insats i Kosovo, UNMIK. Foto: Maria Pålsson
Det svenska stödet ingår i ett projekt som leds av Storbritannien. På bilden kk Matts Göransson, övlt Jules Carmichael, övlt Morgan Gustafsson. Foto: Maria Pålsson
Matts Göransson har under sin tid i Kosovo lånat kontorsplats hos FN:s insats i Kosovo, UNMIK. Foto: Maria Pålsson

– Min uppgift har varit att handleda, rådgiva och allmänt stödja chefen för SITCEN i uppbyggnaden av verksamheten. Vårt stöd ingår i ett projekt som leds av Storbritannien och som syftar till att stärka informationshantering och krishantering på nationell nivå, förklarar Matts Göransson.

Säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter går hand i hand. Därför är säkerhetssektor reform (SSR) en integrerad del av det internationella engagemanget i post-konfliktländer som till exempel Kosovo. Försvarsmakten har sekonderad personal här för att bidra med svensk kompetens till den långsiktiga uppbyggnaden av ett demokratiskt samhälle.

Det internationella fredsarbetet utvecklas och FN:s säkerhetsråd beslutar allt oftare om multifunktionella mandat för insatser där både civila och militära komponenter ingår.

– I Kosovo är säkerhetsläget sådant att biståndsorgan kan verka utan större problem, säger Matts Göransson. Men de militära och civila insatserna måste samordnas för att man skall uppnå en långsiktig och hållbar effekt. Slutmålet är ju att skapa förutsättningar för att samhället ska kunna fungera också när det fredsfrämjande truppbidraget dras tillbaka.

Sedan slutet av 2007 har svensk försvarsmaktspersonal bidragit till att bygga upp en nationell krisledningscentral i Kosovo, stöttat processen med avvecklingen av Kosovo Protection Corps samt uppbyggandet av en ny säkerhetsorganisation Kosovo Security Force (KSF) och ett departement för detta. Detta sker inom ramen för Sveriges fredsfrämjande arbete där SSR-insatser i post-konfliktländer ingår. Förutom försvar omfattar SSR-arbetet ofta insatser inom rättsväsende, polis, räddningstjänst och tull.

– Säkerhet gäller ju inte bara stater utan också individer. Särskilt dem som är fattiga eller utsatta på annat sätt. SSR-insatser hjälper till att skapa effektiva säkerhetsorgan som verkar i enlighet med demokratins och rättsstatens principer, säger Matts Göransson.

– Men det krävs en nationell vilja för att det ska fungera. Som rådgivare kan jag bara motivera, visa på olika sätt att göra saker och plantera frön som får växa i den lokala myllan. Det lokala ägarskapet är centralt fortsätter Matts Göransson.

SSR-åtagandet i Kosovo är en del av en långsiktig svensk strategi och samordnas med övriga insatser där västra Balkan fortsatt är ett viktigt område.

– Stödet till krisledningsfunktioner i Kosovo måste taktas med övrig utveckling inom säkerhetssektorn. Utvecklingen är beroende också av etablering och uppbyggnad av övriga funktioner inom säkerhetssektorn. Detta arbete är noggrant och tidsödande, inte minst med avseende på kraven att säkerställa att de universella värdena demokrati, jämställdhet och mänsklig värdighet värnas, poängterar Matts Göransson.

– Under slutet av hösten genomförde vi utbildning för personalen i ledningscentralen med stöd av Underrättelse och säkerhetscentrum i Uppsala. Vi gjorde också en resa till Bryssel för att studera EU:s gemensamma ledningscentral (EU Joint SITCEN) och EU-kommissionens gemensamma kontaktpunkt för civil räddningstjänst, Monitoring and Information Centre. Nu tar Morgan Gustafsson över som rådgivare till SITCEN fram till sommaren, avslutar Matts Göransson.