”Säkerhet och utveckling hänger ihop i Afghanistan”

I dagens Afghanistan hänger utveckling och säkerhet ihop. Det svenska civila och militära stödet till landet bör samverka mer effektivt än hittills, skriver Sidas generaldirektör Anders Nordström och ÖB Håkan Syrén i en gemensam debattartikel i Göteborgsposten.

Efter att ha besökt Afghanistan i slutet av förra året har båda dragit samma slutsats om att utan säkerhet och stabilitet går det inte att bedriva ett meningsfullt utvecklingssamarbete.

Läs debattartikeln här