Rivstart mot nästa nivå

Yrkes- och befattningskurser mot kaptens grad (YBK 5) har rivstartat på Militärhögskolan i Halmstad (MHS H). Det är andra gången YBK 5 genomförs, tidigare hette utbildningen taktisk utbildning (TU) men syftet är detsamma: att vidareutbilda löjtnanter till kaptener.

Nya elever rivstartar yrkes- och befattningsutbildningen Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Utbildningen har funnits i skolans regi sedan den bildades 1999, men den har utvecklats och blivit mer individuell och effektiv genom åren.
– YBK 5 är en samling kurser och inte ett färdigt program som innan, berättar Björn Levin, kursansvarig på MHS H. Det innebär att de studerande kan sprida ut kurserna över tiden, vilket kan vara en fördel både av personliga skäl och av tjänsteskäl.
Som exempel nämner Björn Levin en elev som kunde åka med på insatsen till Tchad och hoppa på utbildningen igen när han kom tillbaka.
– Men det innebär också ett större ansvar och mer att hålla reda på för individen, fortsätter Björn Levin.
– Nu är det mycket mer individuellt, berättar Stefan Johansson från P 4. Jag läste till löjtnant 1994. Då var det annorlunda, alla läste samma sak och en chef berättade vad som gällde.

Gemensamhet

Det är nästan 80 löjtnanter från alla försvarsgrenar som nu påbörjar YBK 5 på MHS H. Under tolv veckor ska de läsa tre gemensamma ämnen: statsvetenskap, krigsvetenskap och ledarskap. Under tiden bor de i kadettbyn. Efter de gemensamma kurserna går markofficerarna vidare till Markstridsskolan (MSS) i Skövde medan sjö- och luftofficerarna fortsätter i Halmstad med arenaspecifika kurser.
För tre år sedan började eleverna från alla vapengrenarna läsa de gemensamma ämnena tillsammans, något som Stefan Johansson uppskattar.
– Det är bra! Vi har lite olika erfarenheter att dela med oss av.
– Det fungerar mycket bra, förklarar Björn Levin. Det ger synergieffekter och det är också rationellt att ha alla på samma ställe.