Remissvar på utredningen "En svensk veteranpolitik" inlämnat i dag

Försvarsmakten har i dag lämnat in sitt remissvar på "En svensk veteranpolitik, del 2".

Underlaget består av tre delar: remissvar, bilaga och underbilaga. Försvarsmaktens svar finns i pdf-format under rubriken Relaterade dokument.