Rekryteringsbazar ochi Nolia-mässor

I närtid deltar Försvarsmakten i Rekryteringsbazaren den 6-7 februari 2009 i Stockholm samt i Noliamässorna den 11-12 februari i Piteå, den 17 februari i Sundsvall och den 19 februari i Östersund.

Försvarsmakten är på plats och informerar om all verksamhet som finns inom det svenska försvaret idag. Du som är besökare kan fråga om aspirantutbildning, specialistofficersutbildning och officersprogrammet. Du kan även träffa officerare som tjänstgjort i utlandstjänst.

Kom och besök oss!