Presskonferens med ÖB och GD i Försvarsmakten

En insatsorganisation med stående förband, kontraktsförband och ett hemvärn som utvecklas till nationella skyddsstyrkor. Samtliga i Försvarsmakten är anställda. Ingen pliktpersonal kvar i insatsorganisationen. En sammanhållen materiel- och logistikprocess – effektiviserad och med färre aktörer. Att svara på ovanstående frågor – inom nuvarande ekonomiska ram – var uppdraget från regeringen. Svaret överlämnas fredagen den 30 januari.

Försvarsmakten inbjuder därför till presskonferens med ÖB Håkan Syrén och generaldirektör Ulf Bengtsson.

Tid: Fredagen den 30/1 klockan 15.00.

Plats: Högkvarteret, Lidingövägen 24.

Föranmälan: Underlättar inpassering – 08-788 88 88  eller info@mil.se för anmälan. Medför legitimation.


Uppdragets bakgrund: Försvarsmakten lämnar den 30 januari sitt underlag till regeringens arbete med en proposition om ny försvarspolitisk inriktning. Propositionen lämnas till riksdagen senare under våren. Sedan slutet av 2007 har Försvarsmakten lämnat flera redovisningar till regeringen som på olika sätt beskriver myndighetens syn på fortsatt utveckling, bland annat:

  • 20 december 2007, slutrapport av perspektivstudien "Ett hållbart försvar för framtida säkerhet"
  • 29 februari 2008, budgetunderlag för 2009
  • 15 maj 2008, kompletteringar till budgetunderlag 2009
  • 4 juni 2008, fördjupning av kompletteringar till budgetunderlag 2009
  • 16 juni 2008, fördjupningar av perspektivstudien och i områdena ledning, logistik och grundorganisation samt svar på anmodan om fördjupat nordiskt samarbete
  • 31 oktober 2008, svar på regeringens utredning om frivillig försvarsverksamhet.

Utöver Försvarsmaktens redovisningar finns det även andra rapporter som har betydelse för Försvarsmaktens framtid. Alla dessa rapporter och underlag utgör underlag till propositionen om inriktning för det framtida försvaret.

Mer bakgrundsinformation