"Osolidariskt att vilja svika afghaner"

Säkerhet och utveckling i Afghanistan går hand i hand – utan säkerhet ingen utveckling och utan utveckling är säkerhet av begränsad nytta. Ökad civil-militär samverkan välkomnas därför av Försvarsmakten, skriver Försvarsmaktens insatschef Anders Lindström i en debattartikel i Upsala Nya Tidning.

Vikten av en militär insats i nära samverkan med civila resurser för återuppbyggnad är därför helt avgörande. Att då som vissa ”tyckare” ropa på ett omedelbart tillbakadragande från Afghanistan är såväl osolidariskt som orealistiskt, skriver Anders Lindström.

Läs debattartikeln på www.unt.se