ÖB:s tal i Sälen 2009

I sitt anförande på Rikskonferensens första dag lyfte ÖB Håkan Syrén några av de övergripande utmaningar som Försvarsmakten står inför.

ÖB Håkan Syrén på Rikskonferensen 2009. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten

Under söndagen inleddes Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Konferensen som har hållits sedan 1946 är en samlingsplats för diskussion och debatt om säkerhets- och försvarspolitik.

ÖB talade bland annat om vikten av ett starkt politiskt och samhälleligt stöd för Försvarsmaktens förändrade inriktning, särskilt eftersom myndigheten går mot en personalförsörjning byggd på frivillighet i stället för plikt. ÖB underströk att Försvarsmakten kan och levererar det som är efterfrågat, men pekade också på att försvarets roll och förmåga i både ett regionalt och globalt perspektiv behöver tydliggöras bättre än hittills. Han underströk vidare att vår förmåga måste vara tillgänglig här och nu. Samtidigt betonade han att kravet på användbarhet här och nu också gäller om två, fem och tio år. Läs hela talet här (pdf).