Ny gasblandarstation på Röjdykardivisionen

En ny modern gasblandarstation har överlämnats till Röjdykardivisionen i Skredsvik.  Anläggningens funktion är att förse röjdykare och vid behov även övriga dykarkategorier inom Försvarsmakten med andningsgaser, som nitrox, heliox och trimix. Den klarar även av att försörja andra nationers dykerisystem med olika blandgaser samt också kommande dykerisystem i den svenska Försvarsmakten.

Flottiljchefen för Fjärde sjöstridsflottiljen inviger den nya gasblandarstationen i Skredsvik. Foto: Angelica Jansson

Tillgång till nitrox har varit en "trång sektor", sedan röjdykarna 1978 började använda blandgasapparater för röjdykning. Inledningsvis fick förbandet köpa dyr gas från civila leverantörer, men har under senare år kunnat tillverka egen blandgas – om än med begränsad kapacitet i en äldre gasblandningsstation.

Under 1990-talet väcktes idén om att ta fram ett koncept för en gasblandarstation och under år 2000 påbörjades arbetet med att ta fram ett koncept. Nu står en helt ny toppmodern gasblandarstation klar, som nu kan tas i drift av Försvarsmakten. Den nya anläggningen har mer än dubbelt så stor kapacitet jämfört med den som funnits vid röjdykardivisionen tidigare.

Den nya gasblandningsstationen är datorstyrd och i stor utsträckning helt automatiserad, vilket medför många fördelar.

Fakta om anläggningen

Anläggningen, som byggts av GDA Sverige AB, är Norra Europa största anläggning. Med sina 1000 l/min är det inga problem att framgent tillgodose såväl Försvarsmaktens eget behov samt gästande förbands med de andningsgaser som behövs vid dykning.