Ny flottiljchef på F7

Från den 1 januari 2009 heter flottiljchefen på F 7 Ingela Mathiasson. Vid en ceremoni på tisdagen tog hon formellt över ansvaret som chef för Skaraborgs flygflottilj.

Ställföreträdande flottiljchefen Christian Christensen och nytillträdda flottiljchefen Ingela Mathiasson. Foto: Håkan Brandt/Försvarsmakten

Chefsbytesceremonin på F 7 i Såtenäs, som hade samlat omkring 500 medarbetare ur garnisonen, inleddes med ett anförande av avgående flottiljchefen, Ingemar Adolfsson.

Han tackade flottiljens och garnisonens personal för de år han varit flottiljchef. Han passade också på att önska Ingela Mathiasson lycka till innan det var dags för överlämningen av F7:s förbandsfana.

Till en fanfar spelad av Marinens musikkår övertog Ingela Mathiasson förbandsfanan och tog därefter till orda.

– Det är med stor glädje, stolthet och samtidigt med stort allvar som jag tillträder min befattning som flottiljchef för F 7 och garnisonschef för Såtenäs garnison.

– F 7 ska fortsatt ha ett tydligt fokus mot såväl insatsverksamhet, utbildningsverksamhet och logistikstöd för alla flygande system.

Ingela Mathiasson påpekade också vikten av att garnisonen måste vara ett starkt lag.

Ingela Mathiasson började sin karriär i flygvapnet som meteorolog på F 7 åren 1985-87. Innan detta hade hon dock varit på flottiljen som meteorologaspirant ett par år tidigare.

- När jag 1982 kom till F 7 för första gången för att göra praktiktjänst vid F 7:s väderavdelning kunde jag knappast göra en prognos att jag drygt 26 år senare skulle stå här som flottiljchef.

Efter åren på F 7 bar det av norrut för att arbeta med meteorologi vid de regionala vädercentralerna i Mälardalen och Norrland. Under sin tid i Norrland växlade hon över till underrättelsetjänsten och har haft ett flertal befattningar inom detta område.
 
Efter en period som lärare i strategi vid Försvarshögskolan och som sektionschef vid strategiledningens utvecklingsavdelning vid Högkvarteret kom hon åter till F 7 2002, nu som stabschef. 2003 blev Ingela Mathiasson ställföreträdande flottiljchef på F7, innan det var dags för nya utmaningar som chef inom underrättelse- och säkerhetstjänsten vid operativa insatsledningen.

Detta följdes av uppgiften att vara planeringschef i Operations Headquarters för Nordic Battle Group. Detta uppdrag avslutades sommaren 2008 och under hösten har hon genomfört utredningsuppdrag avseende produktions- och ledningsfrågor vid Högkvarteret.