Mot en mönstermässig ekonomi

I en intervju till TT beskriver Försvarsmaktens generaldirektör Ulf Bengtsson sitt uppdrag: ”Tiderna då Försvarsmakten valsar runt i medierna för svarta hål i ekonomin är förbi”.

Generaldirektör Ulf Bengtsson.
Generaldirektör Ulf Bengtsson.
Generaldirektör Ulf Bengtsson. Foto: Nicklas Gustafsson/Försvarsmakten
Generaldirektör Ulf Bengtsson. Foto: Nicklas Gustafsson/Försvarsmakten

Verksamheten står självklart i fokus men det är viktigt att ekonomin sköts mönstermässigt, menar Ulf Bengtsson. I tider av stora förändringar står Försvarsmakten inför många ekonomiska utmaningar, inte minst när det gäller finansieringen av ett försvar byggt på frivillighet i stället för plikt.
– Går vi från plikt till frivillighet och får fler stående förband med anställda kommer det att kosta mer än ett värnpliktsförsvar. Det måste vi ju ta hänsyn till. Tyvärr har vi ingen egen erfarenhet av såna här system och måste göra antaganden, säger Ulf Bengtsson.

I intervjun förklarar han också att det måste bli bättre kontinuitet i officerarnas tjänstgöring. I dag byter många befattning ungefär var tredje år för att stiga i graderna, något som gör att när de är som bäst på sin uppgift så lämnas den över till någon som börjar om på nytt.

När det gäller materielinköp så vill Ulf Bengtsson att Försvarsmakten att köper materiel i standardutförande från hyllan i stället för att som tidigare utveckla egna, dyrbara lösningar. Ulf Bengtsson avslutar med att tala om att han känner sig trygg med försvarets ekonomi inför 2009.