Modern teknik med många möjligheter

Under tiden 12-15 januari genomförs teknisk kurs på Eldlednings- och observationsinstrumentet, EOI, i Boden. Kursen anordnas av Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad, FMTS, med stöd av tekniska enheten i Bodens garnison.– Det är en kurs för teknisk personal där deltagarna får en grundläggande utbildning i tekniskt systemstöd, berättar löjtnant Birger Hedman, kurschef.

Totalt 14 elever från Boden och Arvidsjaur deltar i den andra tekniska kursen någonsin på Eldlednings- och observationsinstrumentet, EOI. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kurschefen, löjtnant Birger Hedman, FMTS Halmstad.
Kurschefen, löjtnant Birger Hedman, FMTS Halmstad. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Löjtnant Björn Eriksson testar utrustningen i utomhusmiljö.
Löjtnant Björn Eriksson testar utrustningen i utomhusmiljö. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Eldlednings- och observationsinstrumentet EOI.
Eldlednings- och observationsinstrumentet EOI. Foto: Försvarsmakten.
Kurschefen, löjtnant Birger Hedman, FMTS Halmstad. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Löjtnant Björn Eriksson testar utrustningen i utomhusmiljö. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Eldlednings- och observationsinstrumentet EOI. Foto: Försvarsmakten.

För Försvarsmaktens insatsförband har ett nytt eldlednings- och observationsinstrument, EOI, anskaffats. EOI används för eldledning vid indirekt bekämpning samt som observationsinstrument vid underrättelseinhämtning. Systemet kan verka dygnet runt i huvuddelen av världens klimatzoner, såväl nationellt som internationellt. Systemet har varit under införande i Försvarsmakten sedan 2005. Leverans av systemet till Försvarsmakten påbörjades under tredje kvartalet 2007.

Ett system med brett register

– EOI är uppbyggt av tre moduler varav två kan användas var för sig. Det som ingår är ett laseravståndsinstrument med kikare, en värmekamera och en så kallad Goniometer som är ett instrument för att få fram exakta vinklar. I framtiden kommer även en GPS-mottagare att byggas in i systemet, berättar Birger Hedman.

Allt styrs av en dator och användaren arbetar i Windows-miljö. Dessutom väger den endast omkring 15 kilo, lite beroende på hur många delar som är med. Allt för att den på ett enkelt sätt ska kunna bäras med vid förflyttning till fots.
– Gamla instrument kunde bara mäta avstånd. Den avancerade sensortekniken som finns i EOI gör det möjligt att med precision upptäcka och mäta i mål på stora avstånd. Ytterligare en enhet som i framtiden kommer att ingå i systemet är en laserbelysare, med den kan man belysa mål som ska bekämpas med till exempel flyg. Med laserbelysaren blir systemet ännu bättre anpassat för CAS, Close Air Support, fortsätter Birger Hedman.

Riktiga vinterförhållanden

Kursen i Boden är den andra som genomförs på materielsystemet EOI. Den riktar sig både mot tekniker på förband och annan teknisk personal inom Försvarsmakten. Totalt deltar 14 elever från Boden och Arvidsjaur, de två lärarna kommer från FMTS i Halmstad. De 14 eleverna tillhör I 19, A 9, Markverkstad Norr och Teknikkontor Mark.
– Anledningen till att vi lärare åker upp till Boden istället för att eleverna åker till Halmstad är självklart en ekonomisk fråga, men vi får dessutom möjlighet att testa materielen i riktiga vinterförhållanden, säger Birger Hedman.

Huvudsyftet med kursen är att deltagarna ska kunna utöva tekniskt systemstöd. Det innebär bland annat att de ska kunna genomföra grundtillsyn på verkstadsnivå, felsökning och fellokalisering till den nivån att rätt systemenhet kan sändas till verkstad för reparation. De ska också kunna ta emot återsänd systemenhet från verkstad och tillgodogöra sig informationen i återrapporteringen.

– Det är både roligt och intressant att få lära sig mer om nya tekniska hjälpmedel. Det här systemet har många bra användningsområden i vår verksamhet, säger en av kursdeltagarna, löjtnant Björn Eriksson från stabs- och granatkastarkompaniet på I 19.