Mild vinter ger jobb åt EOD-gruppen

EOD-gruppen (Explosive Ordnance Disposal) röjer ammunition för att öka säkerheten i Afghanistan. Normalt är det lågsäsong för amröjsoldaterna under vintern och antalet uppgifter blir få eftersom marken är snötäckt. Så är det inte i år. Knappt någon snö har fallit och antalet upphittade OXA (oexploderad ammunition) är många.

Ett djupt hål grävs i syfte att minska splitterbilden från raketerna. Foto: Försvarsmakten
De insamlade raketerna sprängs.
De insamlade raketerna sprängs. Foto: Försvarsmakten
Fredrik förklarar riskerna med upphittat ammunition för barn och föräldrar vid skolgården.
Fredrik förklarar riskerna med upphittat ammunition för barn och föräldrar vid skolgården. Foto: Försvarsmakten
Barnen blev mycket glada efter att skolgården kunde användas igen.
Barnen blev mycket glada efter att skolgården kunde användas igen. Foto: Försvarsmakten
De insamlade raketerna sprängs. Foto: Försvarsmakten
Fredrik förklarar riskerna med upphittat ammunition för barn och föräldrar vid skolgården. Foto: Försvarsmakten
Barnen blev mycket glada efter att skolgården kunde användas igen. Foto: Försvarsmakten

En av de första uppgifter EOD-gruppen i FS 16 fick var att hjälpa den afghanska polisen (ANP). Deras postering hade blivit utsatta för ett eldöverfall och kvar på platsen låg ammunition (OXA). Syftet med uppgiften var att röja OXA för att polisen skulle kunna använda posteringen igen. Posteringen låg invid en av landets mest trafikerade vägar i Norra Afghanistan. På platsen hittades tre RPG (granater) som skjutits mot poliserna. Dessa hade inte exploderat utan låg kvar på marken intill posteringen.

Hårt trafikerat

Granaterna oskadliggjordes genom att sprängas på platsen. För att inte byggnader runt omkring ska skadas vid sprängningen vidtas skyddsåtgärder. I detta fall placeras sandsäckar, runt objekten så att splitterbilden kontrolleras. Samtidigt spärras området av så att ingen kommer inom riskområdet vid sprängningen. De var en annorlunda upplevelse att spärra av just detta område eftersom det var så hårt trafikerat.

Under den korta tid som avspärrningen ägde rum hann köerna växa flera hundra meter längs med den hårt trafikerade vägen. Under sådana förhållanden gäller det att arbeta snabbt utan att göra avkall på säkerheten.

Stöd för skydd till egna förband

Det svenska förbandet fick information om ett flertal raketer som låg fullt synliga längs en väg. Sådan ammunition bör snabbt röjas så att den inte hamnar i fel händer och används vid attacker mot ISAF. Därför åkte EOD-gruppen till platsen och sprängde ammunitionen på plats. För att minska riskområdet för splitter grävdes raketerna ner. Särskild hänsyn togs till en kraftledning som gick genom området. Efter detonationen var allt som kvarstod en grop på tio meter i diameter.

Stöd till lokalbefolkningen

I samband med att en uppgift skulle lösas inkom en rapport om en handgranat som låg på en skolgård. Med hänsyn till barnens säkerhet beslutade gruppen att röja handgranaten direkt.  Handgranaten fanns inte kvar vid skolgården och enligt barnen så hade den grävts ner av några soldater som ansett att den vara farlig. EOD gruppen nyttjade då sina minsökare och hade inom 10 minuter lokaliserat handgranaten och påbörjat en friläggning.

Barnen var givetvis mycket nyfikna på amröjsoldaternas arbete men fick hållas på avstånd med tanke på säkerheten för både soldater och barn. Efter friläggningen kunde handgranaten tas om hand och transporteras för ett senare oskadliggörande. Hela kvarteret var mycket tacksamma och ville gärna bjuda på mat som tack.