Med flygblad och småprat som vapen

Flygblad, högtalare och radioutrustning kan vara effektiva vapen i ett konfliktområde. För att inte tala om vanligt småprat. Det kallas för psykologiska operationer och är ett sätt att påverka människor i en krigssituation utan att orsaka fysisk skada eller döda.

För första gången genomför just nu ett taktiskt Psyops-team en insats utomlands. Foto: FS16/Försvarsmakten
Högtalare är ett av många arbetsredskap som ett Psyops-team kan använda för att nå ut med sina budskap.
Högtalare är ett av många arbetsredskap som ett Psyops-team kan använda för att nå ut med sina budskap. Foto: Anders Szili/Försvarsmakten
Högtalare är ett av många arbetsredskap som ett Psyops-team kan använda för att nå ut med sina budskap. Foto: Anders Szili/Försvarsmakten

Att påverka fiendens stridsvilja utan fysiskt våld kallas för informationsoperationer. Där ingår en rad olika funktioner, så som telekrigföring, IT-försvar och psykologiska operationer. I Sverige samlas dessa förmågor vid Ledningsregementet i Enköping. Psykologiska operationer (Psyops) är den senaste funktionen och relativt ny i Sverige.

Påverka uppfattningar

Försvarsmakten bestämde sig 2005 för att börja bygga upp kompetensen och anskaffa denna förbandstyp som går ut på att rikta information mot utvalda målgrupper för att påverka deras uppfattningar, inställningar och beteenden. Det kan göras på flera sätt: Med hjälp av till exempel flygblad, radiosändningar, aktiviteter av olika slag eller helt enkelt genom att prata med människor.

– Enkelt uttryckt kan man kalla det för militär marknadsföring. Då förstår de flesta ungefär vad det handlar om, säger Erik Mårtensson som är chef för Psyops-avdelningen vid Ledningsregementet.

Byggas upp till pluton

Sverige började utbilda sina första Psyops-soldater i samband med Nordic Battlegroup, den stridsgrupp som ställdes till EU:s förfogande under första halvåret 2008. Till år 2011 ska Psyops-funktionen byggas upp till en pluton och målet för 2015 är att bilda ett helt kompani. Men redan nu finns det anställda vid regementet som arbetar med psykologiska operationer.

– Personalen vid Psyops-förbandet har varierande bakgrund. Viktiga kompetenser är till exempel marknadsföring, psykologi och beteendevetenskap. Men det behövs även analytiker, journalister, tolkar och jurister, säger Erik Mårtensson.
Ett Psyops-förband är uppdelat i tre delar: De som analyserar och planerar vilka insatser som bör göras, de som producerar materialet och de som distribuerar det och verkar ute bland människor.

Nyckelpersoner

Målet för en insats kan till exempel vara att få befolkningen att ge upp och lämna sig ifrån sig sina vapen, eller att informera om att det kan finnas mineringar i ett område. Ofta använder man sig av utvalda lokala nyckelpersoner för att nå sina målgrupper.

– Det kan vara till exempel en byäldste. Han har stort inflytande på folket i byn och därför riktar vi vårt budskap mot honom.

Målet för en insats bestäms av ledningen och ska överensstämma med det övergripande militära målet.
– Det är viktigt att samverka med övriga funktioner. Alla ska vi ha samma mål men olika tillvägagångssätt och metoder, säger Erik Mårtensson.

Ökad säkerhet

För första gången genomför just nu ett taktiskt Psyops-team (TPT) en insats utomlands. Det är ett team på fyra personer som befinner sig i Afghanistan för att tillsammans med resten av den svenska styrkan bidra till ökad säkerhet för civilbefolkningen.

– För att kunna påverka människor i ett annat land är det viktigt med kulturella kunskaper. Och det gäller att aldrig ljuga. Skulle vi bli påkomna med en lögn kan vi lika gärna packa ihop och dra hem direkt. För då har vi tappat trovärdigheten, och trovärdigheten är allt i ett insatsområde.