Ledningsbåtar levererade

Vid ceremoni i går leverarade Försvarets Materielverk, FMV, ledningsbåtarna 451 och 452 till Försvarsmakten och Amfibieregementet.– Det är en stor dag. Det är inte så ofta som förbandet får ny materiel, och därför är det glädjande att vi får ta emot ledningsbåtarna. De kommer att nyttjas, säger Jonas Olsson, regementschef.

Båtarna byggdes i slutet av 90-talet och har nu moderniserats, främst på ledningssystem och huvudmaskineri, och så har de fått springkler installerat på däck. Även sjösäkerhetshöjande åtgärder har gjorts, som nödgenerator på däck, ökad brandsäkerhet och att högt belägna vikter har demonterats för att skapa en sjövärdigare båt.

– Det känns bra att lämna över fartyg och båtar till de operativa förbanden. Senare i år kommer FMV att leverera korvett Visby till sjöstridsflottiljen och skolfartyget till Sjöstridsskolan, säger Andreas Olsson, chef för Anskaffningskontor Sjö vid FMV.

Amfibieregementet kommer att få mer; nästa månad levereras Svävare 2000 till förbandet.