KPC:s samhällsprojekt avslutade

– Alla projekt ska vara avslutade när medlemmarna i Kosovo Protection Corps (KPC) hemkommenderas och organisationen nu upphör att vara operativ, säger överstelöjtnant Patrik Thomé. Under sommaren och hösten har Patrik kört över 1400 mil i sin vita Geländewagen för att övervaka att KPC:s samhällsprojekt slutförts (Kosovo är till ytan lika stort som Skåne). På tisdagen upphörde KPC att vara operativt och till sommaren upplöses KPC i enlighet med Kosovos konstitution.

Under sommaren och hösten har Patrik Thomé kört över 1400 mil för att övervaka att KPC:s samhällsprojekt slutförts (Kosovo är till ytan lika stort som Skåne). Foto: Maria Pålsson
Plattläggningen slutförs utanför den nybyggda vårdkliniken i Llojsa. Patrik Thomé pratar med hantverkarna.
Plattläggningen slutförs utanför den nybyggda vårdkliniken i Llojsa. Patrik Thomé pratar med hantverkarna. Foto: Maria Pålsson
I Recak reparerade KPC ett tak på en skola. Här syns Patrik Thomé tillsammans med den ansvarige KPC-medlemmen på plats.
I Recak reparerade KPC ett tak på en skola. Här syns Patrik Thomé tillsammans med den ansvarige KPC-medlemmen på plats. Foto: Maria Pålsson
- Tre till fyra dagar i veckan har jag varit ute och kontrollerat projekt. Vid det här laget har jag nog varit nästan överallt i Kosovo, säger Patrik Thomé.
- Tre till fyra dagar i veckan har jag varit ute och kontrollerat projekt. Vid det här laget har jag nog varit nästan överallt i Kosovo, säger Patrik Thomé. Foto: Maria Pålsson
Plattläggningen slutförs utanför den nybyggda vårdkliniken i Llojsa. Patrik Thomé pratar med hantverkarna. Foto: Maria Pålsson
I Recak reparerade KPC ett tak på en skola. Här syns Patrik Thomé tillsammans med den ansvarige KPC-medlemmen på plats. Foto: Maria Pålsson
- Tre till fyra dagar i veckan har jag varit ute och kontrollerat projekt. Vid det här laget har jag nog varit nästan överallt i Kosovo, säger Patrik Thomé. Foto: Maria Pålsson

KPC inrättades av UNMIK (FN:s insats i Kosovo) efter krigsslutet 1999 med personer från den avmilitariserade Kosovo Liberation Army (UCK) och har sedan dess fungerat ungefär som ett hemvärn fast utan militära uppgifter och med anställda istället för frivilliga.

– De senaste två åren har det varit många stora skogsbränder, då hjälpte KPC till. Man har också hanterat ammunitions- och minröjning och i vissa byar har man stått för den lokala räddningstjänsten, förklarar Patrik Thomé.

Utöver detta har KPC gjort samhällsprojekt, ofta finansierade av kommunerna eller av internationella fonder, där KPC-medlemmarna ansvarat för att bygga till exempel sjukvårdskliniker, reparera skolor och bygga vägar och broar.

– Ett typexempel är att KPC byggt en sjukvårdsklinik i en by där det inte funnits någon tidigare och sedan bemannas den av kommunen, fortsätter Patrik Thomé. Genom att satsa på projekt som kommer hela samhället till nytta har KPC blivit synliga för hela det kosovoariska samhället inklusive minoriteterna.

Det är Office of the KPC Coordinator (OKPCC) som ansvarat för KPCs operationer. OKPCC har fungerat som UNMIK:s försvarsdepartement och letts av en brittisk general. Det är här Patrik Thomé jobbat sedan sommaren 2008.

Tjänsten ingår i Sveriges satsning på säkerhetssektorreform (SSR) där svenska myndigheter, som till exempel Försvarsmakten, Domstolsverket, och Polisen bidrar till att skapa demokratiska säkerhetsorgan i post-konfliktländer. I Kosovo bidrar Försvarsmakten med tre personer till Sveriges SSR-arbete.

– Tre till fyra dagar i veckan har jag varit ute och kontrollerat projekt. Det har varit stimulerande att ha ett så fritt arbete. Jag har fått träffa mycket människor och vid det här laget har jag nog varit nästan överallt i Kosovo, säger Patrik Thomé. Jag har varit långt upp i bergen på småvägar som knappt kan beskrivas som vägar och jag har besökt byggprojekt i både kosovoserbiska- och kosovoalbanskabyar. Mer än en gång har soldaterna i vakten frågat vad jag gjort när jag kommit tillbaka med bilen full av lera.

På slutet var det ganska bråttom att få alla projekt klara före vintern. Samtidigt har det varit en besvärlig tid då de flesta KPC-medlemmar upplevt stor osäkerhet. Man har inte vetat om man klarar uttagningen till den nya säkerhetsorganisationen Kosovo Security Force (KSF) eller om man blir arbetslös. Det var inte förrän sent på hösten som parlamentet antog den nya pensionslagen och omskolningspaketet som kommer att reglera de tidigare KPC-medlemmarna.

– Jag tror att det har varit en utmaning för KPC:s ledning att leda verksamheten på slutet eftersom processen varit demoraliserande för så många av medlemmarna, avslutar Patrik Thomé. Det är en omvälvande process för Kosovo.

OKPCC:s kontor, med idag ungefär 50 medarbetare, kommer att omvandlas och övergå till att bli ett mindre sekretariat som i huvudsak ska förvalta det som finns kvar av KPC:s åtaganden vad gäller främst personalärenden. Kontoret kommer också att fungera som en länk mellan KFORs Military Civil Advisory Division (MCAD) och UNDP, FN:s utvecklingsprogram som ansvarar för omskolningspaketet. Patrik Thomés efterträdare kommer att överta posten som stabschef på det nya kontoret under vårvintern.