Kompentent personal utbildas på stridsfordon 90

Redan vid tredje körpasset är eleverna ute i terrängen och kör mellan stubbar och kullar. Det gäller att hålla koll på fordonets storlek på alla håll. Just nu pågår en instruktörskurs inom stridsfordon 90 vid Markstridsskolan. Kursdeltagarna är specialistofficerare som nu genomför en grundkurs för instruktörer på stridsfordon 90, det område som de ska bli specialister inom. Att deras kompetens är efterfrågad råder inget tvivel om.

Att köra i passage sätter föraren på prov. Foto: Maria Kvarnmarker/Försvarsmakten
Specialistofficerare som kommer att ha en god kompetens på stridsfordon 90  när kursen är slut i mitten av juni.
Specialistofficerare som kommer att ha en god kompetens på stridsfordon 90 när kursen är slut i mitten av juni. Foto: Maria Kvarnmarker/Försvarsmakten
Specialistofficerare som kommer att ha en god kompetens på stridsfordon 90 när kursen är slut i mitten av juni. Foto: Maria Kvarnmarker/Försvarsmakten

Redan vid tredje lektionstillfället är eleverna ute i terrängen och kör mellan stubbar och kullar. Det gäller att hålla koll på fordonets storlek på alla håll.

Just nu pågår en fördjupningskurs inom stridsfordon 90 vid Markstridsskolan.
Kursdeltagarna är specialistofficerare som nu fördjupar sig inom det område som de ska bli specialister inom. Att deras kompetens är efterfrågad råder inget tvivel om.

I mitten av januari togs beslutet att skicka tre stridsfordon 90 och en bärningsbandvagn till Afghanistan. Vid Markstridsskolan finns företrädare för systemet och deras uppfattning är tydlig om hur vilka fördelar stridsfordon 90 har.

Att skicka ner svenska stridsfordon 9040C innebär ett antal fördelar, framför allt ur skyddssynpunkt för soldaterna men även möjligheten att försvara sig ökar avsevärt.
Det ballistiska skyddet är, näst efter stridsvagn, det bästa Sverige för tillfället kan skicka ner.

Dessutom är vagnen försedd med en 40 mm automatkanon, utrustad med programmerbar ammunition. Detta innebär att samma ammunitionstyp kan användas för många olika stridssituationer med mycket god verkan. En kulspruta finns parallellkopplad med automatkanonen.

Vagnen kan ta med sig, förutom besättning på tre man, sex skyttesoldater som transporteras skyddade mot såväl direktriktad eld som minor. Ett bra skydd fås även mot eventuella IED (improvised explosive device).