IA 09 på plats i Karlsborg

Måndagen den 12 januari innebar ett stort steg för 130 ungdomar som denna dag blev fast anställda soldater i Sveriges försvarsmakt. Fortfarande saknas dock 17 soldater för att göra avdelningen komplett. Kan det vara något för dig?

Skvadronen, som i sin helhet består av cirka 170 man inklusive officerare, tog omedelbart tag i sin materiel och sitt boende i Karlsborg och kommer nu att sätta igång med utbildningen syftande till att beredskapen ska fungera från den första april. Efter detta datum fortsätter utbildning och träning på plats i Sverige och utomlands.

Rekryteringen för att fylla upp förbandet efter de vakanser som uppstått kommer parallellt med utbildningen att fortsätta. Du som läser detta kanske skulle vara intresserad av att vara anställd soldat under två år? Det finns då möjlighet att söka via www.mil.se.

De befattningar som är lediga är bland annat stf gruppchef, sjukvårdare, luftburen soldat (förare, prickskytt, signalist)

Ta initiativet – anmäl dig redan i dag.