HMS Landsort lämnar Fjärde sjöstridsflottiljen

Tidigt på morgonen måndagen den 19 januari ombaserade HMS Landsort till Marinbasen i Karlskrona för att avrustas och sedan lämna sin tjänst i Försvarsmakten.

HMS Landsort stävar ut från Hårsfjärden. Foto: Försvarsmakten

I snöglopp och frisk sydostlig vind kastade minröjningsfartyget HMS Landsort för sista gången loss från örlogshamnen Berga, som sedan ett knappt år är fartygets hemmahamn. Ombaseringen till Karlskrona blev ingen nöjesresa utan i två till tre meters vågor fick både fartyget och besättningen bekänna färg.

Förflyttningen gick emellertid helt utan problem och fartyget förtöjde planenligt i Karlskrona örlogshamn vid tre-tiden natten till tisdag.
– Landsort har varit pålitlig in i det sista. Det känns tråkigt att fartyget lämnar oss efter lång och trogen tjänst, säger örlogskapten Jonas Hård af Segerstad, fartygschef sedan våren 2008.

HMS Landsort sjösattes 1984 och var det första i en serie av sju minröjningsfartyg som på sin tid var en revolution i svenska flottan, med den så kallade minjaktstekniken, där hydrofoner sökte efter minor i stället för de äldre minsvepningsmetoderna. Under sin tid har fartyget inte bara deltagit i en mängd övningar och skarpa operationer inom och utom Sverige, utan var dessutom en viktig del av åttio- och nittiotalets ubåtsjakt. Av de sju fartygen i klassen modifieras fem och för Landsorts besättning väntar det moderniserade HMS Koster, som kommer att levereras till Försvarsmakten den 12 mars i år - nästan på dagen 25 år efter att HMS Landsort sjösattes.