Historiskt avtal med Natoskolan

Försvarsmakten har undertecknat ett samarbetsavtal med Natoskolan.–Syftet är att skapa kurser efter Sveriges och Natos behov, samt att få en kvalitetsstämpel på dagens kurser, säger överste Thomas Karlsson, chef för Swedint.

Thomas Karlsson, chef Swedint och James J. Tabak, chef Natoskolan, undertecknar samarbetsavtal. Till vänster, Magnus Bodén. Foto: Natoskolan
– Vi fick ett överraskande mottagande och intresse för vår verksamhet, säger överste Thomas Karlsson.
– Vi fick ett överraskande mottagande och intresse för vår verksamhet, säger överste Thomas Karlsson. Foto: Natoskolan
– Vi fick ett överraskande mottagande och intresse för vår verksamhet, säger överste Thomas Karlsson. Foto: Natoskolan

Swedint är Försvarsmaktens internationella centrum. Swedint lockar årligen nära tusen officerare från hela världen som ska utbildas i stabstjänst i FN- och Nato insatser. Nyligen undertecknade Swedint, på uppdrag av Försvarsmakten, ett avtal med Natoskolan i Oberammergau, Tyskland. Avtalet syftar till ett fördjupat samarbete och, på sikt, fler kurser.

 

–Vi ska tillsammans med Natoskolan utveckla utbildningen för officerare som ska arbeta i högre staber, motsvarande ett högkvarter på operativ nivå redan nästa år, säger Magnus Bodén, chef för avdelningen för fredsfrämjande operationer. Genom detta samarbete kan utbildningen också certifieras av Natoskolan.

Certifieringen innebär konkret att kursdeltagaren bland annat får ett diplom som är gemensamt underskrivet av chefen Swedint och chefen Natoskolan, men det innebär också att kursens innehåll och genomförande håller den nivå på kvalitet som krävs för att kursen skall få denna certifiering. Kurserna på Swedint blir därmed en ännu bättre kvalitetskontroll innan man åker ut. Denna utveckling rimmar även väl med planeringen för nästa Battlegroup 2011.

 

–Kurserna tillgodoser Försvarsmaktens behov väl. Swedint överser även möjligheten att genomföra kurser 2010 som ska vara inriktade mot specialistofficerare för att kunna möta Försvarsmaktens nya personalförsörjningssystem, tillägger Thomas Karlsson, chef för Swedint. Dessa kurser skulle kunna vara en vidareutveckling av samarbetet med Natoskolan och därigenom få stöd vid planering och genomförande.

 

Samarbetet med civila organisationer, såsom Folke Bernadotteakademin, ska också utvecklas. Detta gynnar det unika kurskonceptet ”Integrerade Missioner”, där civil, militär och polisiär personal samtränas innan insats.
–Vi har ett sådant koncept för FN-insatser men inte för Nato-insatser. Det är i högsta grad intressant för Sverige, då både Kosovo och Afghanistan är Nato-insatser med FN-mandat, säger Thomas Karlsson.

 

Samarbetet med Natoskolan innebär också att Swedint, utöver dagens meriterade lärare och föreläsare, får del av Natoskolans föreläsare och experter och kan lära sig mer av dem. Kompetensen för att utveckla kurserna förs alltså över i lokalerna i Kungsängen.
–Kontakten med Natoskolan ger i sin tur också andra viktiga kontakter.