Gör sig redo för Afghanistan

Utbildningen är i full gång för det taktiska psyops-team (TPT) som senare i vår ska åka till Afghanistan och delta i den svenska insatsen där. Psyops står för psykologiska operationer och innebär att man försöker påverka människor i ett konfliktområde för att därigenom få fram en positiv förändring.

Stridspar ur teamet genomför moment med inbrytning i rum. Foto: Per Falk/Försvarsmakten
Efter att ha kastat rökhandgranater tillbakarycker hela teamet i skydd bakom ett av gruppens ännu fungerande fordon.
Efter att ha kastat rökhandgranater tillbakarycker hela teamet i skydd bakom ett av gruppens ännu fungerande fordon. Foto: Per Falk/Försvarsmakten
Den skadade dras ur elden i skydd av sina kamrater.
Den skadade dras ur elden i skydd av sina kamrater. Foto: Sofie Tedenstad/Försvarsmakten
Magasinen ska fyllas och granater stoppas i fickorna inför kommande övningsmoment.
Magasinen ska fyllas och granater stoppas i fickorna inför kommande övningsmoment. Foto: Sofie Tedenstad/Försvarsmakten
Efter att ha kastat rökhandgranater tillbakarycker hela teamet i skydd bakom ett av gruppens ännu fungerande fordon. Foto: Per Falk/Försvarsmakten
Den skadade dras ur elden i skydd av sina kamrater. Foto: Sofie Tedenstad/Försvarsmakten
Magasinen ska fyllas och granater stoppas i fickorna inför kommande övningsmoment. Foto: Sofie Tedenstad/Försvarsmakten

Genom att exempelvis distribuera flygblad, sända radio eller helt enkelt prata med människor kan man påverka deras uppfattningar, inställningar och beteenden kring olika frågor. Sedan cirka tre år tillbaka finns ett Psyops-förband under uppbyggnad vid Ledningsregementet i Enköping.

Just nu befinner sig det första svenska taktiska Psyops-teamet någonsin i Afghanistan för att verka bland den afghanska befolkningen. Samtidigt förbereder sig nästa team för att ta över. De började strax innan jul med två veckors repeterande soldatutbildning. Efter jul följde två veckors teoretisk Psyops-utbildning och just nu är teamet inne i en fas med tre veckors stridsutbildning. Därefter följer ytterligare utbildningsveckor med bland annat samband, samverkan, samt förarutbildning. Slutligen följer en gemensam missionsspecifik utbildning på Livgardet med de andra enheterna i den svenska styrkan innan det bär av till Afghanistan.

Det team som nu utbildas vid Ledningsregementet består av fyra personer. Två av dem är kvinnor.
– Det är ingen slump att hälften är kvinnor. Vi måste kunna kommunicera med olika målgrupper och det kan till exempel underlätta i mötet med kvinnor i Afghanistan, säger Per Falk som arbetar vid regementets Psyops-avdelning.

Avdelningen ser gärna fler kvinnliga sökanden i framtiden.
– Vi har fått ett fantastiskt gensvar vid rekryteringen till nästa TPT med cirka 250 sökanden, dock lyser kvinnorna tyvärr med sin frånvaro och vi vill därför uppmuntra ännu fler kvinnor att söka våra befattningar framöver.

Teamet befinner sig för tillfället på Härads skjutfält några mil från Enköping för att öva olika stridssituationer som skulle kunna uppstå i Afghanistan. När de färdas omkring på vägarna där riskerar de att köra på en nedgrävd vägbomb eller bli påskjutna i ett eldöverfall. Då gäller det att vara samspelta och agera snabbt.

Övningsledaren spelar upp olika scenarion för teamet.
– Den första bilen går sönder och vagnchefen skadas. Det gäller för er att ta hand om honom utan att dra på er fler skador, säger övningsledaren och skickar iväg teamet i två fordon.

Plötsligt blåser han i sin visselpipa, vilket symboliserar att det har börjat smälla. Soldaterna slänger sig genast ut ur fordonen för att inta stridsställningar. Två av dem hjälps åt att dra den skadade bort från det främre träffade fordonet medan den fjärde personen kastar ut rökgranater som skyl åt de andra.

Efter varje moment utvärderar teamet sina insatser tillsammans med övningsledaren. Luften är kylig och marken hal av snö som först smält och sedan frusit till is. Afghanistan känns långt borta, men för de fyra medlemmarna i teamet kommer det närmare och närmare.