Galten till Afghanistan i vår

Den sjuttonde Afghanistanstyrkan som åker ner i vår är den som först kommer använda Galten i ett missionsområde.– Delar av personalen på FS17 är redan utbildade på fordonet eftersom det till stora delar är ett NBG-förband, säger överstelöjtnant Hans Selg på armétaktiska staben.

Min- och splitterskyddade personterrängbil 6, "Galten". Foto: Combat Camera

Arméinspektör Berndt Grundevik har skrivit under beslutet för omsättning av fordon i Afghanistan. Förutom de tre stridsfordon 90 som planeras att tas ned ska tolv Galten flygas dit. Även flera splitterskyddade Geländervagen och Toyota Landcruiser samt en pansarterrängbil 203 tas ned under våren.
– Jag tycker det är bra att vi sätter in Galten. Den har inte brukats i utlandsmission tidigare och tas direkt ur insatsorganisationen, säger Hans Selg.

– Insättandet av Galten skapar förutsättningar för balans mellan utbildningsfordon och insatsfordon. Att samma fordon används både i utbildningen och insatsen gynnar trafiksäkerhetsarbetet, säger han.

Beslutet kommer efter en utredning som pågått på armétaktiska staben sedan i höstas.
– Arbetet har visat att vi behöver tillföra fler splitterskyddade fordon. Det är både utifrån att styrkan växer och att hotbilden förändras, säger Selg.

Resultatet av arbetet är att konceptet med en varierad palett av fordon fortsätter. Paletten är en mix: lätta fordon, splitterskyddade fordon och pansarterrängbilar.
– I stället för att prioritera nya fordon till insatsen får vi nu en balanserad lösning som också tillgodoser utbildningens behov av olika typfordon. Och beslutet genererar inga nya kostnader eftersom vi ändå skulle omsätta fordonen på plats, avslutar han.