FS 17 redan på skarpt uppdrag

Tisdagen den 30 december inleddes det första skarpa uppdraget för de anställda soldaterna ingående i FS 17 när de gick på Högvakten på Drottningholms slott och Stockholms slott. – Uppgiften ser vi som ett hedersuppdrag och ska göras med lika stor noggrannhet som alla andra uppgifter, säger major Anders Landewall, ställföreträdande kompanichef på skyttekompaniet som vaktar Stockholms slott.

Stab- och trosskompaniet ur FS 17 gick på Högvakten på Drottningholms slott dagen före nyårsafton. Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten
Norrbottens regemente tog över efter Skaraborgs regemente, här en bild från Högvaktsavlösningen på Drottningholm.
Norrbottens regemente tog över efter Skaraborgs regemente, här en bild från Högvaktsavlösningen på Drottningholm. Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten
Stockholms natthimmel sedd från Drottningholm på nyårsafton. Fyrverkeriet syntes horisonten runt och det var ett magnifikt dån och ljusspel som soldaterna på stab- och trosskompaniet fick bevittna.
Stockholms natthimmel sedd från Drottningholm på nyårsafton. Fyrverkeriet syntes horisonten runt och det var ett magnifikt dån och ljusspel som soldaterna på stab- och trosskompaniet fick bevittna. Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten
Norrbottens regemente tog över efter Skaraborgs regemente, här en bild från Högvaktsavlösningen på Drottningholm. Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten
Stockholms natthimmel sedd från Drottningholm på nyårsafton. Fyrverkeriet syntes horisonten runt och det var ett magnifikt dån och ljusspel som soldaterna på stab- och trosskompaniet fick bevittna. Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten

Norrbottens regemente har huvudansvaret för FS 17, den Afghanistanstyrka som roterar ner till Mazar-e-Sharif i april och maj 2009. Huvuddelen av soldaterna har rekryterats ur de kompanier vid regementet som tillhörde snabbinsatsbataljonen i Nordic Battlegroup, NBG.

Vältränade

Kompanierna har övat mycket noggrant inför högvakten hela hösten och förvintern. Träningen har inte enbart bestått av exercis. Alla soldater har genomfört skyddsvaktsutbildning och skrivit det obligatoriska skyddsvaktsprovet. Vid åtskilliga tillfällen har soldaterna synts marschträna hemma på kaserngården. Där har man bland annat ritat upp en modell av gevärsbron vid Stockholms slott med kanonerna framför för att kunna öva mer realistiskt.

Uppgiften för Högvakten är, förutom att vara honnörsvakt, främst att bevaka de bägge skyddsobjekten Stockholms slott och Drottningholms slott. Högvakten är en viktig del av såväl säkerhetssystemet vid slotten som den militära beredskapen i Stockholm.
Drottningholms slott kommer att vaktas av det stab- och trosskompani som ingår i FS 17 och som utbildats på I 19.

Enkelt nyårsfirande

Högvaktsstyrkan från I 19 gick alltså på den 30 december och går av den sista vaktperioden den 3 februari. Förbandet är uppdelat på två vaktstyrkor per slott. Varje omgång går en vecka var och är därefter lediga en vecka.
Det är lite unikt att ett förband med anställda soldater går Högvakt. Anledningen till detta är att det inte finns värnpliktiga att tillgå. På nyårsaftonen genomförde högvaktsstyrkan på Drottningholm en liten enkel ceremoni och skålade in det nya året i Pommac medan man tittade på Stockholms stads stora fyrverkeri.