Försvarsmakten svarar JO

Försvarsmakten har i dag yttrat sig angående den kritik som journalisterna Fredrik Laurin och Jens Pehrson framfört i var sin anmälan till JO.

Försvarsmaktens svar till JO finns i pdf-format under rubriken Relaterade dokument.