Försvarsfrågorna får stort utrymme i Sälen

Skidbackarna står tomma i den grå snöyra som omger Högfjällshotellet i Sälen vid Folk och Försvars rikskonferens. Desto tätare är det i publiken, som på måndagen dessutom fick direktkontakt med Sveriges statsminister på besök i Afghanistan.

Statsminister Fredrik Reinfeldt medverkade på Folk och Försvars rikskonferens via länk från Afghanistan. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten
Under tre intensiva dagar samlar rikskonferensen mer än 300 av Sveriges mest säkerhets- och försvarspolitiskt engagerade personer. Vid många tidigare konferenser har försvarsfrågorna diskuterats den sista dagen. I år har det från första stund förts en rejäl försvarspolitisk debatt. Och i stället för att samtalen kretsat kring detaljer om försvarsmateriel eller ekonomi, har det i år huvudsakligen handlat om principiella försvarsfrågor, nationell förmåga och värnpliktens framtid.

Både försvarsminister Sten Tolgfors och ÖB Håkan Syréns linjetal tog upp många och olika frågor utöver det nationella. Men en gemensam nämnare var att de båda ur ett nationellt perspektiv talade om högre tillgänglighet och gripbara förband.

Behovet av bättre samverkan mellan de civila och militära förmågorna har också fått stort utrymme under konferensen. För Försvarsmaktens del har det främst handlat om den svenska insatsen i Afghanistan.

Måndagseftermiddagen bjöd deltagarna på en mycket uppskattad överraskning, då statsminister Fredrik Reinfeldt deltog via satellitlänk direkt från Camp Northern Lights i Afghanistan.