Förlängd ansökningstid till specialistofficersutbildningen

Flera av ansökningarna till specialistofficersutbildningen har på grund av ett tekniskt fel inte kommit fram. Sökande som inte fått ett bekräftelsemejl sedan de skickat in sin ansökan uppmanas söka på nytt. Ansökningsperioden har nu förlängts.

Ansökningarna strömmar in till specialistofficersutbildningen. Ett tekniskt problem, vars omfattning ännu inte är känd, innebär dock att ett större antal ansökningar inte kommit fram.

I dagsläget finns mellan 50 och 100 fall där Försvarsmakten erhållit civila betyg i pappersform men där ansökningshandlingar saknas i mejlservern.

Du som tidigare visat intresse för specialistofficersutbildningen men inte fått någon bekräftelse med mejl efter att du skickat in din ansökan, uppmanas därför att söka igen.

Med anledning av det inträffade är ansökningsperioden förlängd till och med den 23 januari.

Sök officersutbildning