Flera orsaker bakom skjutolycka i Karlsborg

Det var flera olika faktorer som tillsammans orsakade olyckan i Karlsborg den 6 november förra året, enligt Försvarsmaktens utredning. Vid olyckan skottskadades två danska soldater i benen under en övning i strid.

Det var under en multinationell specialförbandsövning i Karlsborg som de två danska soldaterna träffades i benen av ett skott vardera. Olyckan inträffade under en skarpskjutning inne i en byggnad och skotten avlossades av en dansk soldat som ingick i samma grupp som de skadade.
De båda skadade togs genast om hand av sjukvårdspersonal på plats och fördes sedan till sjukhus i ambulans.

I övningen deltog specialförband från tre nationer utöver Sverige och den var en del av det rutinmässiga samarbete som Försvarsmakten, med tillstånd av regeringen, har med andra nationer.

I utredningen pekar Försvarsmaktens undersökningskommission på flera direkta och bakomliggande orsaker, bland annat en uppkommen förändring av övningsmomentet som gjorde att soldater kom att befinna sig inom riskområdet för egen eldgivning, målens placering, väggen bakom målet och belastningen på övningsledarna.

– Varje olycka som leder till skador eller dödsfall är ett misslyckande för Försvarsmakten. Vi har en bra utredning som visar hur olyckan gick till och nu ska vi följa utredarnas rekommendationer och noga se över rutiner och metoder för att säkerställa att det här inte händer igen, säger chefen för Försvarsmaktens specialförband, konteramiral Jörgen Ericsson.

Undersökningskommissionen anser i sin rapport att specialförbanden själva måste analysera rapporten och sina metoder och rutiner för att förhindra att en liknande inträffar igen.

Försvarsmakten rekommenderas att utreda belastningen på skjutledare vid övningar med skarp ammunition och att tydliggöra vilken skjutledarutbildning som ges under den grundläggande officersutbildningen och hur den dokumenteras.