Falken ger skydd och handlingsfrihet i Afghanistan

Flygspaningssystemet Falken sattes in i Afghanistan i december och har sedan dess understött markförband med spaning från luften. Det här har gett ett ökat skydd och en förmåga att se vad som finns på platser som inte går att övervaka från marken.

Falken skickas iväg för att understödja förband som genomför operationer på natten. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
Cheferna samverkar inför att Falken ska skickas upp för flygspaning.
Cheferna samverkar inför att Falken ska skickas upp för flygspaning. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
Det går snabbt att göra Falken klar för start. Flygplanet är litet och svårt att upptäcka eftersom det har en tyst elmotor.
Det går snabbt att göra Falken klar för start. Flygplanet är litet och svårt att upptäcka eftersom det har en tyst elmotor. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
Cheferna samverkar inför att Falken ska skickas upp för flygspaning. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
Det går snabbt att göra Falken klar för start. Flygplanet är litet och svårt att upptäcka eftersom det har en tyst elmotor. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten

Falken är ett lätt system för informationsinhämtning från luften. Den senaste tiden har Falken använts i de operationer som har genomförts för att skapa säkerhet i Afghanistan. När en sprängladdning upptäcktes inne i staden Mazar-e-Sharif skickades Falken upp för att inhämta information som kunde användas av det förband som fick till uppgift att avlägsna och desarmera sprängladdningen.
– Jag tycker att Falken-systemet har fått en bra start här i Afghanistan. Vi kan leverera information som gör att soldaterna på marken får ett taktiskt övertag, säger Fredrik som är chef.

För markförbanden i Afghanistan är Falken en resurs som ger information om omgivningen i realtid. Med hjälp av en portabel bildskärm monterad på armen kan en plutonchef se hur terrängen runt plutonens framryckning ser ut.

Överste Håkan Hedlund berättar att Falken används för att höja säkerheten och den operativa effektiviteten.
– I alla operationer är det av yttersta vikt att få information om vilka hot som riktas mot våra soldater. Informationen ligger sedan till grund för hur vi uppträder och vilka skydd vi använder oss av. Falken ger mig möjlighet att utnyttja förbandet på ett effektivare och säkrare sätt.

Det är mycket svårt för en motståndare att upptäcka eller bekämpa Falken. Flygplanet är litet och drivs av en elmotor vars ljud ofta försvinner i de miljöljud som alltid finns utomhus. Flygspaning kan utföras dag som natt och enheten är lätt att sätta igång och plocka ihop efter landning. Kort förberedelsetid och snabb insats vid incidenter ger ökad operativ effekt för markförbanden.