Ett uppdrag som ständigt utvecklas

Det har nu gått två månader sedan FS 16 kom till Afghanistan. – I början var det mycket jobb men efter en kort tid kom vi in i rutinerna och började lämna effekt. Ett av våra mål är att vinna befolkningens förtroende och det kan vi få genom att anpassa uppträdandet och minska distansen till befolkningen, säger stabschefen Lars Lindén.

Lars Hammarlund från ATS är på plats i Afghanistan. Foto: Carina Wrangberth/Försvarsmakten
Patrullen gick i utkanten av Mazar-e-Sharif.
Patrullen gick i utkanten av Mazar-e-Sharif. Foto: Carina Wrangberth/Försvarsmakten
Patrullen gick i utkanten av Mazar-e-Sharif. Foto: Carina Wrangberth/Försvarsmakten

Den svenska insatsen i Afghanistan utvecklas hela tiden. En del av utvecklingen är att lära sig av tidigare utbildningar och beslut.

För att få maximal uppföljning är en grupp från armétaktiska staben tillfälligt på plats. De pratar med soldater på patrull, inspekterar campen och diskuterar utökade resurser med cheferna. Allt vänds ut och in för att få en totalbild av vad som behövs göras för en ännu bättre mission.
– En sak som kommit fram är att de är nöjda med utbildningen på Livgardet. Dock har Livgardet inte all den utrustning som finns i missionsområdet. Det krävs kompletterande utbildning i missionsområdet för att full operativ effekt ska uppnås, säger överste Lars Hammarlund från ATS.

FS 16 är till 80 procent från Nordic Battlegroup och vissa har tjänstgjort tillsammans sedan våren år 2006.
– NBG-soldaterna fungerar väldigt bra här. Många av dem har sparat pengar och ska läsa på universitetet när de kommer hem. Viljan att utbildas i kombination med den sociala kompetensen är en styrka under uppdraget, säger han.

En viktig uppgift för svensk-finska förbandet (PRT MeS) är att samarbeta med den afghanska nationella armén, ANA. Detta samarbete kan utvecklas ännu mer när ett trettiotal svenska officerare ur Observer Monitoring Liasion Team (OMLT) under våren år 2010  kommer arbeta med utbildning och handledning av en skyttebataljon (kandak) ur ANA.