Ett inryck med olika uttryck

Vid lunchtid i går hade redan ungefär 400 av de cirka 500 värnpliktiga som förväntas anmäla sig för tjänst under dagen anlänt och i viss mån börjat samla på sig av all den utrustning som ska till för en lyckad värnplikt. De som rycker in nu är värnpliktiga med olika inriktningar och destinationer. De ska genomföra sin grundläggande utbildning tillsammans i Karlskrona, för att sedan försvinna till den tjänst de blivit uttagna till.

Första dagen i det nya livet som värnpliktig. De blivande kockarna: Alexander, Christofer, Pontus och Tedh har redan funnit varandra. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten

Blivande kockar

Ett tydligt exempel på hur en gemensam grundutbildning plötsligt förbyts i något helt annat är de blivande kockar, som redan efter någon timme funnit varandra och nu lunchade tillsammans. De har alla olika hemorter, från Sundsvall i norr till Klippan i söder. Nu kommer de att bo på samma logement och dela mycken tid och möda tillsammans. När så grund- och kockutbildning är klar skingras de, för att tjänstgöra var och en för sig i en helt ny miljö, antagligen någon skeppsbyssa. Marinbasen hälsar de nyinryckta välkomna och lycka till och hoppas att tiden här ska kännas meningsfull och bli ett minne för livet.