Engagemang för värnpliktiga

– Man kan vara med och påverka, säger Värnpliktsrådets Katja Adolphson.På tisdagen besökte två av ledamöterna, Katja Adolphson och Nina Enocsson Karlskrona garnison. Värnpliktsrådet består av sju framröstade ledamöter som har till uppgift att företräda Sveriges värnpliktiga. Rådets uppgift är att förbättra situationen för värnpliktiga och uppmärksamma goda idéer. Detta besök var det första för dessa nyvalda representanter ur Värnpliktsrådet.

Nina Enocsson och Katja Adolphson, två ledamöter ur Värnpliktsrådet besökte Karlskrona garnison. Här under ett samtal med garnisonchefen överste Ola Truedsson. Foto: Joakim Nordstrand

– Vi har varit runt och träffat nästan alla värnpliktiga under dagen, säger Nina Enocsson, som tycker att de har blivit väl mottagna på förbanden.

Både Nina och Katja blev invalda i Värnpliktsrådet under värnpliktskongressen i november och redan veckan efter påbörjade de sitt arbete. Mandatet sträcker sig över ett år, så tempot är högt för att hinna med att göra skillnad för de 8 000 värnpliktiga. Både Nina och Katja är entusiastiska när de beskriver sin vardag och det arbete de gör.

Nina Enocsson som är marinansvarig i rådet muckade i december från tredje sjöstridsflottiljen som ubåtsjaktsmatros på HMS Malmö. Redan då var hon förtroendevald på fartyget och representerade sina kompisar i frågor rörande arbetsmiljö och medinflytande. Katja Adolphson gjorde sin värnplikt på LV6 i Halmstad och är nu flygvapenansvarig för Värnpliktsrådet.

En annan viktig fråga som Värnpliktsrådet arbetar med just nu är hur rådet ska se ut i framtiden när och om värnplikten avskaffas. En möjlighet är att Värnpliktsrådet företräder de kontraktsanställda soldater och sjömän som sätts in i insatser utomlands.
– Vi kanske kan vara en sorts facklig organisation för kontraktsanställda, säger Katja Adolphson.

Både Katja och Nina bor under detta år i Stockholm men har hela landet som arbetsfält. Många resor kommer det att bli. Meningen är också att ledamöterna ska göra regelbundna besök på förbanden under året. Så det var inte sista gången de besöker Karlskrona.