Brigadchefens fältövning på P 4

På regementet har det varit övning i stridsteknik och taktik som ett led i den pågående taktikutvecklingen.

Delar av bataljonen har precis fått nya förutsättningar från spelledningen och funderar över hur de bäst löser uppgiften. Foto: Anne-Lie Sjögren

Medan diskussioner om Försvarsmaktens framtid pågår hos våra folkvalda och i media så fortsätter arbetet med att behålla och utveckla förmågan till väpnad strid som är grunden för de varierade insatser som Försvarsmakten ska klara av.

Taktikavdelningen på Skaraborgs regemente leder arbetet med en taktikplan för P 4 som sträcker sig fram till 2011. Som en del i denna plan ingår den fältövning som pågått under den senaste veckan.

I lektionssalarna uppe i en av kasernerna på regementet har officerare från bataljonerna och brigadstaben samt kompanichefer samlats. Där leder spelledarna från taktikavdelningen fältövningen. Övningen har ett internationellt scenario där en EU-ledd insats i ett fiktivt land, Bogaland, ska stabilisera situationen och separera stridande förband.

Bataljonerna och brigadstaben har genom en parallellplanering tagit fram en plan för att lösa uppgiften. Därefter sker ett krigsspel med inspel om vad motståndaren gör och vilka konsekvenser egna åtgärder ger. Det åtgärder och insatser som de beslutar sig för påverkar naturligtvis den fortsatta händelseutvecklingen.

– Möjligheten att bedriva denna form av krigsspel är en viktig del i varje officers taktiska utveckling. Vi har nu prioriterat detta genom att ta fram en taktikutvecklingsplan som sträcker sig mellan 2008 – 2011. Normalt skapas bara bra möjligheter för vidareutveckling på våra skolor, men då vår brigadchef prioriterat detta är det nu möjligt för oss att även utveckla vårt taktiska kunnande här på regementet, säger övningsledare Anders Gidlund, från taktikavdelningen P 4.

Man använder denna typ av scenarier och spel för att omsätta de teoretiska studierna, som bedrivits tidigare, i praktiken. Det skapar en enad uppfattning om hur olika stridssituationer ska tolkas och ger en samlad bild av hur resurser bäst ska utnyttjas. Begrepp som brigadstridsgrupp- bataljonsstridsgrupp blir tydliga, begrepp som bland annat Försvarsberedningens rapport visar är viktiga i framtidens Försvarsmakt. 

– Övningar som denna är viktiga för att lyfta ut det taktiska tänkandet i vardagen på förbanden och inte bara i skolmiljö. Det ger också en möjlighet att förbereda våra förbandschefer för den utbildning av soldater som kommer i höst, säger brigadchef Rickard Johansson som tycker att veckan har varit givande och hoppas på ytterligare deltagande från Försvarsmaktens funktionsförband vid de kommande övningarna i regementets taktikutvecklingsplan.