Bravo Company övervakade ortodoxt julfirande

Ortodox jul firas enligt den julianska kalendern och infaller därför den 7 januari, d.v.s. 13 dagar efter både den katolska och protestantiska julen. På den ortodoxa julaftonen var det mycket folk i rörelse i Gračanica. Man var ute och högg traditionella jul-ekar, smyckade hus och bilar, och förberedde sig för det tre dagar långa julfirandet. Det svenska skyttekompaniet, Bravo Company, övervakade att allt gick lugnt till.

På den ortodoxa julaftonen var det mycket folk i rörelse i Gračanica när traditionella jul-ekar höggs. Foto: Johnny Eriksson
Traditionen bjuder att man hugger jul-ekar och med dem dekorerar både kyrkor och hem.
Traditionen bjuder att man hugger jul-ekar och med dem dekorerar både kyrkor och hem. Foto: Maria Pålsson
Julaftonens mässa i klostret i Gračanica leddes av biskopen och direktsändes i serbisk TV eftersom det är ett religiöst så väl som politiskt centrum.
Julaftonens mässa i klostret i Gračanica leddes av biskopen och direktsändes i serbisk TV eftersom det är ett religiöst så väl som politiskt centrum. Foto: Maria Pålsson
Klostret i Gračanica finns sedan 2006 på UNESCO:s världsarvslista.
Klostret i Gračanica finns sedan 2006 på UNESCO:s världsarvslista. Foto: Maria Pålsson
Traditionen bjuder att man hugger jul-ekar och med dem dekorerar både kyrkor och hem. Foto: Johnny Eriksson
Julaftonens mässa i klostret i Gračanica leddes av biskopen och direktsändes i serbisk TV eftersom det är ett religiöst så väl som politiskt centrum. Foto: Maria Pålsson
Klostret i Gračanica finns sedan 2006 på UNESCO:s världsarvslista. Foto: Maria Pålsson

De flesta kosovoserber är serbisk-ortodoxa kristna. I det svenska ansvarsområdet i Kosovo ligger det flera serbdominerade byar. Gračanica är det största samhället och där ligger också ett serbisk-ortodoxt kloster från 1300-talet. Klostret är en viktig symbol och finns sedan 2006 på UNESCO:s världsarvslista. Klostret är därför ett skyddsvärt objekt som bevakas av svenska soldater.

– Vi ombads av byledarna i Gračanica och närliggande serbdominerade byar och av polisen att vara ute och visa närvaro under tiden många kosovoserber högg jul-ekar. Både vi och Kosovo Police (KP) var ute och rörde oss i området. Det var mycket folk ute så det var trångt i trafiken, men det gick lugnt till, säger ställföreträdande kompanichefen kapten Peter Andersson.

– Traditionen bjuder att man hugger jul-ekar och med dem dekorerar både kyrkor och hem. På julaftonskvällen eldar man också en kvist som symboliserar herdarna som låg ute under julnatten och behövde värma sig. Inomhus lägger man ut halm på golvet för att minnas krubban i stallet, säger kontingentspastor Jerker Schmidt.

– Vi såg många som kom körandes med ekar i sina bilar redan tidigt på julaftonsmorgonen, säger Robert Johansson på andra pluton.

Julaftonens mässa i klostret i Gračanica leddes av biskopen och direktsändes i serbisk TV eftersom det är ett religiöst så väl som politiskt centrum. Biskopen har sedan 1999 sitt säte här. Många samlades också runt elden utanför klosterkyrkan där ek-kvistar brändes.

– Det var mycket mer folk än vanligt nere vid klostret och dom var väldigt glada, säger Christoffer Persson på andra pluton. Det mesta gick lugnt till förutom när folk som dansade på gatan orsakade en större trafikstockning, då fick KP ingripa.

– Mest förvånad blev jag när jag såg att det inte var julgranar dom hade huggit utan ekar med vissna löv på, avslutar Christoffer Persson.