Bättre beredda på insats

Utbildningstiden för enskilda rotationer förlängs från en till två veckor. Soldater som väljer att göra utlandstjänst med kort varsel får därmed mer tid till förberedelse.– Den förlängda utbildningen anpassas efter missionsområdet och den befattning soldaten har, säger Göran Bengtsson, ansvarig för enskilda rotationer.

Sara Johansson från Ledningsregementet övar träffsäkerhet och säker vapenhantering som en del i den förlängda utbildningen. Den 30 mars åker hon till Kosovo. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Magnus Rosengren fick lära sig mer om mänskliga rättigheter under den förlängda rotationsutbildningen.
Magnus Rosengren fick lära sig mer om mänskliga rättigheter under den förlängda rotationsutbildningen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Göran Bengtson tipsar om snabbt magasinsbyte: ”Tryck på knappen och låt magasinet falla till marken. Samtidigt plockar du upp ett nytt magasin”.
Göran Bengtson tipsar om snabbt magasinsbyte: ”Tryck på knappen och låt magasinet falla till marken. Samtidigt plockar du upp ett nytt magasin”. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Efteråt utvärderar Sara Johansson och Göran Bengtson träffarna på måltavlan.
Efteråt utvärderar Sara Johansson och Göran Bengtson träffarna på måltavlan. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Magnus Rosengren fick lära sig mer om mänskliga rättigheter under den förlängda rotationsutbildningen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Göran Bengtson tipsar om snabbt magasinsbyte: ”Tryck på knappen och låt magasinet falla till marken. Samtidigt plockar du upp ett nytt magasin”. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Efteråt utvärderar Sara Johansson och Göran Bengtson träffarna på måltavlan. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

En nyhet som tillkommit med den förlängda utbildningstiden är FN:s resolution 1325. Där får soldaterna bland annat lära sig hur man förhåller sig till sexuella trakasserier och diskriminering i insatsområdet.
– Det handlar om att säga ifrån när man ser något som är fel, och att våga säga vad man tycker. Man måste också fråga sig själv vad man har för fördomar och uppmärksamma på hur de kommer till uttryck, säger Magnus Rosengren som är på väg till Afghanistan.

Under de två veckorna har han även fått repetition i säker vapenhantering och kunskap om hur man arbetar i miljöer där det finns minor.
– Det har inte varit så mycket nya saker men det känns bra att få ökad färdighet. Man har också fått tid att lära känna andra som man kan hämta kunskaper från. Det ger ett mervärde, säger Magnus Rosengren.
– Tanken med den förlängda tiden är att alla ska bli bättre förberedda och känna sig tryggare med sig själva och sin utrustning. Man kan välja inriktning mellan pistol, fordon och stabstjänst beroende på vad som behövs, säger Göran Bengtsson.