Arbete för högskolepoäng

Det råder full aktivitet på biblioteket vid artilleriets stridsskola, ArtSS, i Boden. Flertalet av A 9: s officerstuderande genomför nu sitt slutliga arbete på 15 högskolepoäng.– Arbetet är krävande men intressant samtidigt som man lär sig mycket, säger Robin Boqvist och Goran Dereti´c samstämmigt.

Robin Boqvist (tv) och Goran Dereti´c (th) i full gång med faktainsamlingen vid A 9:s bibliotek. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
– Vår uppgift är att genom teoretiska lektioner och kontrollstationer hjälpa eleverna nå slutmålet, säger Anders Kruse, en av tre handledare under det självständiga arbetet.
– Vår uppgift är att genom teoretiska lektioner och kontrollstationer hjälpa eleverna nå slutmålet, säger Anders Kruse, en av tre handledare under det självständiga arbetet. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Niklas Collin, har valt att se på hur artilleribataljonens stab har arbetat under 2008. Syftet är att dra slutsatser av årets arbete och eventuellt ge förslag om förbättringar vilket också han kan ha nytta av i framtiden.
Niklas Collin, har valt att se på hur artilleribataljonens stab har arbetat under 2008. Syftet är att dra slutsatser av årets arbete och eventuellt ge förslag om förbättringar vilket också han kan ha nytta av i framtiden. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
– Vår uppgift är att genom teoretiska lektioner och kontrollstationer hjälpa eleverna nå slutmålet, säger Anders Kruse, en av tre handledare under det självständiga arbetet. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Niklas Collin, har valt att se på hur artilleribataljonens stab har arbetat under 2008. Syftet är att dra slutsatser av årets arbete och eventuellt ge förslag om förbättringar vilket också han kan ha nytta av i framtiden. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

Just nu är A 9:s tio elever i slutfasen av en tre år lång officersutbildning med det slutliga målet att bli fänrikar. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och har genomförts vid olika förband i Sverige. Som avslutning ska alla elever göra ett så kallat självständigt arbete under tio veckors tid.
– Syftet är att eleven ska formulera ett problem och på ett vetenskaplig sätt lösa det. Allt kommer att mynna ut i en rapport på cirka 30 sidor. Det viktigaste är inte att lösa problemet utan att lära sig så mycket som möjligt under resan till målet, en färdig rapport. Slutligen ska eleverna opponera på varandras arbete, säger Anders Kruse, en av elevernas handledare under det slutliga arbetet.

Opponering innebär att eleverna granskar varandras arbete och se till att det är gjord på ett vetenskapligt sätt.

Valt själva

Eleverna har själva fått välja sina ämnesområden. Den enda styrning de fått är att rapporten ska handla om området krigsvetenskap. Goran Dereti´c har valt att skriva om amerikanarna under Gulfkriget i Kuvait, 1991. 
– Jag är intresserad av de metoder och den taktik de använde, och inte av själva kriget. Det var lite svårt att komma igång med arbetet, men nu rullar det på bra, säger han och fortsätter att läsa i en av de tjocka amerikanska faktaböckerna.