Anställda sjömän till HMS Arholma

I veckan mönstrade 14 sjömän ombord på HMS Arholma. I stället för värnpliktiga sjömän genomför man försök med anställda sjömän ombord.

Chefen för fjärde sjöstridsflottiljen hälsar de anställda sjömännen välkomna. Foto: Robin von Euler/Försvarsmakten
Sjömännen besökte serviceförrådet på Berga.
Sjömännen besökte serviceförrådet på Berga. Foto: Robin von Euler/Försvarsmakten
Sjömännen besökte serviceförrådet på Berga. Foto: Robin von Euler/Försvarsmakten

Sjömännen som har graden "menig, 1:a klass" har en tidsbegränsad anställning på två år. De kommer att ha likartad arbetsbeskrivning som värnpliktiga har och de var alla själva värnpliktiga på 42.minröjningsdivisionen förra året.

Fartygsledningen siktar högt och ser fram emot att nå en hög utbildningsnivå. Redan under våren ska fartyget nå samma nivå som man gör på ett normalt utbildningsår, enligt fartygschefen Anders Bäckström. Det kommer att bli ett tufft år som börjar med grundläggande övningar och besättningen ska bli säker på skyddstjänsten ombord, sedan börjar årets internationella och nationella övningar. Fartyget kommer under året att arbeta mycket självständigt för att ansluta flottiljens övriga fartyg vid större övningar. Fartyget är redan nu beredd för eventuella minröjningsuppdrag som kommer till flottiljen.

Sjömännen är glada att vara tillbaka efter en dryg månad i det civila. Röjdykare Jonatan Myhr är nöjd med anställningsvillkoren.
– Det var kul redan under värnpliktsåret och nu får vi dessutom bra betalt och kompledigt efter en övning. Det är dessutom en bra möjlighet att pröva på arbetet innan man kanske söker till officersutbildning.