Anklagelser om efterforskning av källa prövas

Svenska Dagbladet har den gångna helgen publicerat ett antal artiklar om att Försvarsmaktens informationsstab aktivt efterforskar källor. För att pröva om det finns fog för anklagelserna ger ÖB nu i uppdrag till Försvarsmaktens chefsjurist att skyndsamt ta fram fakta och mer underlag.

Efter chefsjuristens prövning fattas beslut om en eventuell fortsatt utredning.

ÖB ser mycket allvarligt på anklagelserna om brott mot grundlagen, eftersom det är en självklarhet att lagar och regler efterföljs inom myndigheten:

– Hitintills har Svenska Dagbladets rapportering bestått av ett antal påståenden och insinuationer som är svåra att bemöta eftersom någon egentlig bevisning inte lagts fram, säger ÖB Håkan Syrén.

– Jag är upprörd över anklagelserna och vill självklart utreda om det finns uppgifter som säger att myndigheten bryter mot grundlagen. För mig förefaller det som redovisats som osannolikt. Jag förutsätter att den som påstår att det förekommit grundlagsbrott anmäler detta till Justitiekanslern.