Amröj kräver god självinsikt

Den tunga utrustningen som ammunitions- och minröjare behöver gör att bilen vaggar tungt när vägbulorna i Gračanica passeras. Lägger man till att bilen är lastad med oexploderad ammunition som ska oskadliggöras är det lätt att förstå att Mio Kesar manövrerar fordonet försiktigt. I den nedlagda gruvan i Kisnica ligger sprängplatsen. Där ska man tillsammans med irländska och finska team oskadliggöra den oexploderade ammunition som hittats under hösten.

Sprängplatsen ligger vid den nedlagda gruvan i Kisnica. Foto: Maria Pålsson
Fredrik Lundvall förbereder för sprängningen.
Fredrik Lundvall förbereder för sprängningen. Foto: Maria Pålsson
Den irländske kaptenen Holohan leder arbetet i den ena gruppen där svenske Johan Wedin ingår.
Den irländske kaptenen Holohan leder arbetet i den ena gruppen där svenske Johan Wedin ingår. Foto: Maria Pålsson
- Eftersom alla nationer har sina egna tekniker och röjningsmetoder är det spännande att jobba tillsammans med andra så här, säger chefen för EOD-gruppen kapten Johan Larsson.
- Eftersom alla nationer har sina egna tekniker och röjningsmetoder är det spännande att jobba tillsammans med andra så här, säger chefen för EOD-gruppen kapten Johan Larsson. Foto: Maria Pålsson
Fredrik Lundvall förbereder för sprängningen. Foto: Maria Pålsson
Den irländske kaptenen Holohan leder arbetet i den ena gruppen där svenske Johan Wedin ingår. Foto: Maria Pålsson
- Eftersom alla nationer har sina egna tekniker och röjningsmetoder är det spännande att jobba tillsammans med andra så här, säger chefen för EOD-gruppen kapten Johan Larsson. Foto: Maria Pålsson

– Man chansar inte, säger Mio och får medhåll av kollegorna. Gruppen enas om att förmågan att känna sina egna begräsningar nog är den allra viktigaste egenskapen hos personal som håller på med ammunitions- och minröjning.

Inom den svenska styrkan KS18 finns det en EOD-grupp som består av sex personer. EOD är en engelsk förkortning och står för Explosive Ordnance Disposal. På svenska talar man om röjning av minor och oexploderad ammunition (minor/OXA). 
– I dag ska vi under kontrollerade former oskadliggöra ammunition som har hittats i vårt område under hösten. Eftersom alla nationer har sina egna tekniker och röjningsmetoder är det spännande att jobba tillsammans med andra så här, säger chefen för EOD-gruppen kapten Johan Larsson.

– Metoderna är oftast väldigt lika men det finns alltid någonting man kan ta till sig. Och så får vi kolla på deras utrustning som är annorlunda än vår och det är alltid roligt, säger Mio Kesar som gör tjänstgör för fjärde gången i Kosovo.

Hotbilden i Kosovo

I Kosovo finns det fortfarande mycket oexploderad ammunition och minor som hotar såväl lokalbefolkningen som militär personal. Sedan krigsslutet 1999 och fram till 2007 har 545 människor i Kosovo skadats eller dödats i olyckor med minor/OXA. Majoriteten av olyckorna sker med barn och ungdomar under 18 år.
– Men antalet som skadas och förolyckas minskar år från år. Under 2007 skadades 14 personer i olyckor med OXA och under 2008 rapporterades 2 döda och fyra skadade, säger Johan Larsson. Vi märker att det görs färre fynd eftersom vi inte får lika många larm som tidigare, dessutom har förmodligen förmågan hos de lokala myndigheterna ökat.

– Snö och kyla gör att EOD-gruppen inte heller har lika mycket att göra under vintern förutom att åka på direkta larm, fortsätter Johan Larsson. Därför har det varit bra för oss att under KS18 ingå i skyttekompaniets första pluton och förutom att regelbundet öva våra EOD-färdigheter också ha fasta uppgifter som att patrullera och ha vakttjänst. Men nu när våren kommer så ska vi ut och fortsätta en del röjningsarbeten i vårt närområde.

Höga krav på säkerhet

Kraven är höga för att få tjänstgöra inom EOD. Man måste ha ett giltigt certifikat som ska förnyas vart femte år. Det är ofta svårt att bli godkänd.

EOD-gruppen förklarar att teknikerna utvecklas hela tiden och trenden går mot att man bli mer finkänslig, dvs. man använder mindre sprängmedel för att lösa samma uppgifter och man blir bättre på att jobba med små riskområden i bebyggelse.

All personal som tjänstgör i utlandsstyrkan genomgår en grundläggande säkerhetsutbildning på 12 timmar om minor/OXA. Och alla som besöker den svenska insatsen i Kosovo får en kort säkerhetsgenomgång vid ankomsten till Camp Victoria.
– Det viktigaste budskapet är att öka medvetandet om hotet och få personal som inte har specialkunskaper att känna igen varningstecknen för att kunna undvika hotet. Det är tre grundläggande budskap man ska komma ihåg: STOP (Stanna, Tänk, Orientera, Planera), rör aldrig och håll dig till säkra områden, säger löjtnant Mikael Forsberg som är ställföreträdande gruppchef.

– Säkerhetsgenomgången är obligatorisk för alla besökare. Jag har till och med hållit en för ÖB, avslutar Mikael Forsberg.