Amf 1 nyanställer sergeanter

Sedan i måndags har de 66 nyanställda påbörjat sin utbildning till att bli gruppbefäl eller båtchef på stridsbåt. Uppgiften blir att vara de blivande värnpliktigas närmaste befäl.

Marcus Forsgrén och Anton Lindström är nöjda med första veckan på Berga. Foto: Magnus Bohman/Försvarsmakten

– Första veckan har vi fått mycket information. Allt från hur att knappa i lönesystemet, IT-säkerhet till vår roll som sergeanter, säger Marcus Forsgrén.

Marcus och kompisen Anton Lindström är klara för veckan och ska nu åka hem. De känner varandra sedan värnplikten vid Amfibiebataljonen 2007-08 och muckade i juni. Marcus var vid Underhållskompaniet och Anton vid Stridsbåtskompaniet.

– Efter muck jobbade jag som snickare men längtade tillbaka. Jag gillar när ena dagen inte är den andra lik, säger Anton Lindström, blivande båtchef på stridsbåt.

I augusti rycker knappt 500 värnpliktiga in till Amfibiebataljonen och drygt 60 av sergeanterna kommer att bli de värnpliktigas närmaste befäl. De resterande kommer till Bevakningsbåtskompaniet i Göteborg. Sergeanterna är anställda tills de värnpliktiga rycker ut i juni 2010.

– Jag vill vinna de värnpliktigas respekt, ta del av deras utveckling tills de blir färdigutbildade amfibiesoldater, avslutar Anton Lindström innan det är dags att sätta sig i bilen och åka hem.