Vapenutbildning inför utlandsuppdrag

Norrbottens regemente har huvudansvaret för FS 17, den Afghanistanstyrka som roterar ner till Mazar-e-Sharif i april och maj 2009. Förberedelserna på regementet inför uppdraget har pågått hela hösten och vintern. Under vecka 50, den 8-13 december genomfördes vapenutbildning vid Arméns jägarbataljon för sjuksköterskor och signalister som ska tjänstgöra i observationsgrupper och provinskontor. En av sjuksköterskorna berättar om utbildningsveckan.

Sköterskor och signalister som ingår i FS 17 fick utbildning på Kulspruta 90 B vid Arméns Jägarbataljon i Arvidsjaur under vecka 50. Foto: Arméns jägarbataljon
Skjutövningarna genomfördes i stark kyla, något som kan vara till nytta även vid uppdrag i torra och varma förhållanden.
Skjutövningarna genomfördes i stark kyla, något som kan vara till nytta även vid uppdrag i torra och varma förhållanden. Foto: Arméns jägarbataljon
Skjutövningarna genomfördes i stark kyla, något som kan vara till nytta även vid uppdrag i torra och varma förhållanden. Foto: Arméns jägarbataljon

Vi var sju sköterskor och signalister som ska ingå i så kallade MOT-team och PO, provincial office, som fick utbildning på Kulspruta 90 B vid Arméns Jägarbataljon i Arvidsjaur.
Veckan började med formell utbildning i teori och praktik. De två följande dagarna fortsatte med skarpskjutning på skjutbana då vi sköt in respektive vapen, både öppna riktmedel och rödpunktssikte. Vi fick skjuta så många av grundövningarna som tiden medgav. Sista skjutdagen avslutades med en enklare tillämpad övning med automatiska mål, det vill säga de fälls ned vid träff och fälls upp igen efter en förutbestämd tidsperiod. Under den avslutande skjutövningen vi fick skjuta med fulla kassetter och större ammunitionsinsats än under de tidigare övningarna.

Nyttig repetition

De två skjutdagarna genomfördes dessutom i ganska stark kyla vilket gav oss elever en bra repetition av våra kunskaper att verka under besvärliga väderförhållanden. Detta kommer vi att ha nytta av under vår kommande mission i Afghanistan. Att verka i stark värme och kyla har fler gemensamma nämnare än man kan tro. Har man god förmåga att verka i kyla har man goda förutsättningar att bibehålla ett högt stridsvärde även i det torra och varma klimat som sommartid råder i Afghanistan. 

Sammanfattningsvis en intensiv och mycket bra utbildning som har givit oss en god grund inför de fortsatta förberedelserna.