Välkommet tillskott av hemvärnssoldater

Angermannabataljonen har fått ett välbehövligt tillskott på hittills fem nybakade soldater från den nyss avslutade grundläggande soldatutbildningen, GSU-hemvärn, vid Västernorrlandsgruppen i Härnösand.– Vi välkomnar Joel, Linda E, Linda P, Fredrik och Daniel, säger den strålande glade bataljonschefen Sven-Erik Söderin som en längre tid brottats med rekryteringsproblem.

Fem soldater ur den nyss avslutade grundläggande soldatutbildningen, GSU-hemvärn, ingår snart i Västernorrlands hemvärn. Foto: Uno Gradin

– Nytillskotten kommer att placeras i insatskompaniet och insatsplutonerna i Kramfors och Härnösand. Sollefteå blev tyvärr utan påfyllning den här gången. Ytterligare intresserade är på gång och vi hoppas att det här kommer att sprida sig som ringar på vattnet. Vi vet att det är många ungdomar i Västernorrland som vill hoppa på den här utbildningen när tillfälle ges.
– Det här är väldigt positivt. De här ungdomarna är i rätt ålder och högmotiverade. De har också fått en mycket kvalificerad och bra utbildning. Nu gäller det att ta väl hand om dem och se till att ge fortsatt utbildning och uppgifter i plutoner och kompani, understryker Sven-Erik Söderin.

Överlevnadsfråga för Hemvärnet

De tolv bataljonscheferna i Norrland har gått in med en gemensam skrivelse till rikshemvärnschefen Roland Ekenberg där man betonar det angelägna i att GSU-hemvärn fortsätter.
– Det är en överlevnadsfråga för Hemvärnet i Norrland, betonar Sven-Erik. Det är mycket få ungdomar från Norrland som gör värnplikt vilket gör att vår rekryteringsbas är liten. GSU-hemvärn är därför nödvändigt för att ge nytt friskt blod till hemvärnsförbanden.

Två till tre utbildningar per år

– Plutonen har fått en utmärkt utbildning, konstaterar Västernorrlandsgruppens chef, överstelöjtnant Bengt Kristiansson som med stort intresse följde utbildningen i ur och skur.
– Lokalrekryteringen är viktig när det gäller att försörja Hemvärnet med personal. I nuläget är det mycket få från vårt område som gör värnplikt och utan påfyllningar med unga välutbildade soldater hade det blivit mycket kärvt med personalförsörjningen.
– Vi har i Härnösand utmärkta resurser i form av både egna instruktörer och instruktörer från Hemvärnet, materiel och väl fungerande övningsområden och infrastruktur inom gångavstånd. Västernorrlandsgruppen kan utan problem genomföra två till tre GSU-hemvärn per år, avslutar Bengt Kristiansson.