Utredning om hemlig handling

En person i utlandsstyrkan i Afghanistan misstänks för felaktig hantering av hemlig handling.

Dokument som ska hållas hemliga har hittats i en öppen dator. Dessutom har hemliga handlingar legat framme så att ovidkommande kan ha tagit del av uppgifter.

Händelsen utreds nu av säkerhetspersonal. Personen tjänstgör inte längre i Afghanistan.