Utbildning för ökad säkerhet

Under en vecka i november genomförde MHS Karlberg en kurs i verksamhetssäkerhet med deltagare för ett antal förband i Försvarsmakten. Kursen är en av de kurser som managementenheten på Karlberg erbjuder.

Föreläsning i systemsäkerhet med Ragnar Ekholm från Försvarets Materielverk. Foto: Lars O Nilsson/Försvarsmakten

Kursen innehöll utbildning inom ett antal områden med verksamhetssäkerhet som grund. Ett ämne som berördes var det vi kallar den mänskliga faktorn, där man bland annat diskuterade frågor kring stress, kulturell bakgrund och attityder. Bland de andra områden som togs upp fanns trafiksäkerhet, elsäkerhet, miljörisker och brandskydd.

Med hänsyn till den debatt som varit under senare tid kring säkerhet i Försvarsmakten är detta naturligtvis en kurs av stor vikt.

Managementenheten är en central enhet i Försvarsmakten för utbildning inom managementområdet, som erbjuder ett stort utbud av såväl kortare som längre kurser.